Ledig verksamhetsmark

Söker du mark för att etablera i Halmstad? Eller mark för att möta tillväxten i ditt företag? Kommunen har flera olika industri- och handelsområden som är anpassade efter olika verksamheters önskemål.

Här finns ledig verksamhetsmark

Getinges verksamhetsområde

Halmstads kommun har verksamhetsmark till salu i Getingeområdet. Getinge ligger ungefär två mil norr om Halmstad och har fördelar av närheten till E6/E20. Verksamhetsmarken ligger väster om samhället och har delvis skyltläge till E6/E20. Enligt detaljplanen får marken nyttjas för industri som inte är störande för omgivningen.

Harplinges verksamhetsområde

Harplinge ligger ungefär femton kilometer nordväst om Halmstad. Inom ett nytt område norr om Harplinge Lantmän har Halmstads kommun verksamhetsmark till salu. Enligt detaljplanen får verksamhetsmarken nyttjas för industri som inte är störande för omgivningen.

Simlångsdalens verksamhetsområde

I Simlångsdalen, som ligger två mil nordost om Halmstad, har kommunen verksamhetsmark till salu.

Ingen försäljning av mark i Kårarp

I Kårarp, vid Halmstads norra infart, har kommunen verksamhetsmark. På grund av en utökning av vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt är det nu stopp för all markförsäljning.

Planering av nya verksamhetsområden

Kistinge och Villmansstrand utökas

Kistinge och Villmansstrands industriområde i Halmstad ska utökas. Arbetet med ny detaljplan för Kistinge industriområde södra, Villmanstrand, pågår våren 2023. Efter att infrastrukten, gator, vatten och avlopp, har byggts ut, kommer försäljning av industrimarken att påbörjas.

På sikt – nya områden i Kistinge och Älvasjö

I kommunens nya översiktsplan pekas ny verksamhetsmark ut i bland annat Kistinge och det helt nya området Älvasjö, som ligger längs riksväg 26 mellan Halmstad och Åled.

Reservera en tomt

Om du är intresserad av en tomt upprättar Halmstads kommun ett reservationsavtal. Försäljningen av verksamhetsmark sker med byggplikt och tomten förvärvas när byggstart sker. Under reservationstiden, som fastställs i avtalet, har du som intressent ensamrätt till tomten.

Försäljningen av verksamhetsmark sker till den taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Tomterna säljs i befintligt skick, exklusive anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, fiber, eventuell möjlighet till fjärrvärme med mera.

Är du intresserad av verksamhetmark, kontakta kommunen.

Bygg, riva eller ändra

Behöver du bygga nytt, ändra eller riva inför etableringen?