• Halmstads webbplatser

Avslutade markanvisningar

Här finns markanvisningar som har avslutats, tills avtal är skrivet mellan kommun och byggherre. När ett avtal är klart och byggnationen startar kan du läsa om detta under Halmstad växer.