• Halmstads webbplatser

Idépeng

Du som är 12–25 år kan få hjälp med att anordna ett kulturellt evenemang eller en publik aktivitet i Halmstads kommun. Genom idépengen kan du bland annat få stöd genom coachning, lokaler, utrustning och ekonomiska ersättningar för föreläsare, artister eller instruktörer.

Vem som kan söka stödet

 • Privatpersoner eller grupper som är 12–25 år.
 • Ungföreningar och organisationer där huvuddelen av medlemmarna är 12–25 år.
 • Sökande ska vara verksam i Halmstads kommun.

Vad du söka för

Du kan till exempel söka stöd för en teaterföreställning, filmvisning, fotoutställning, föreläsning, workshop, danskväll eller konsert.

Arrangemanget ska:

 • vara publikt
 • ha fri entré
 • äga rum i drog- och alkoholfria miljöer i Halmstads kommun
 • äga rum efter skoltid

Bidraget

Det högsta beloppet du kan söka är 40 000 kronor. I stödet ingår kostnadsfri coachning av medarbetare på kulturförvaltningen.

Detta kan du få bidrag för

  • Ersättning till sakkunnig person, till exempel föreläsare, handledare vid workshop eller tekniker.
  • Inköp eller hyra av utrustning och material (som inte redan finns tillgängligt genom "Ung i Halmstad") – inköpt utrustning tillfaller dock Halmstads kommun efter arrangemanget.
  • Rese- och boendeersättning.
  • Lokalkostnader, inklusive teknik.
  • Marknadsföring.

  Detta kan du inte få bidrag för

   • Ersättning för egna arbetsinsatser.
   • Ersättning till personer som inte har F-skattsedel.
   • Vinstdrivande projekt.
   • Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
   • Verksamhet som främjar kommersiell närlingslivsverksamhet.

   Ansökan

   Berätta för oss vad du vill arrangera så kontaktar en av våra coacher dig och guidar dig vidare. Stödet är helt gratis och ansökan är inte bindande!

   Ansök senast fyra veckor innan ditt arrangemang sker. Samma person, grupp, förening eller organisation kan söka max två gånger per år. Om du ansöker om att genomföra samma typ av arrangemang igen, ska du kunna visa en utveckling av arrangemanget.

   Ansök om idépeng

   Redovisning

   Senast två månader efter att arrangemanget eller projektet avslutats ska du redovisa de beviljade pengarna.

   Nämn kommunen i er kommunikation

   Texten ”Med stöd av Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp ska alltid finnas med i all extern kommunikation om det ni fått stöd för. Det kan till exempel vara marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation.

   Logotypen ska inte användas i något annat sammanhang än tillsammans med det ni fått stöd för.