Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Du som har eller behöver god man eller förvaltare

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten, som sedan beslutar.

Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialnämnden eller hemvårdsnämnden.

De anmäler till överförmyndaren, som efter prövning ansöker till tingsrätten.

AnhörigbehörighetPDF
Numera behöver du inte ha fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som har blivit varaktigt sjuk.

 • Vem kan få en god man eller förvaltare?


  Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten utse en god man eller förvaltare. Den som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.
 • Hur lång tid tar det att få god man eller förvaltare?


  Det går inte att säga hur lång tid det tar. Detta beror på omfattningen av ärendet, tillgång på gode män/förvaltare, handläggningstid hos överförmyndare och tingsrätten med mera.
 • Hur gör jag om jag har synpunkter på ett godmanskap/förvaltarskap?


  Om du har synpunkter på din god man/förvaltare, din huvudman eller en god man/förvaltare till en av dina anhöriga vill vi ha in dina synpunkter skriftligen. Skicka in dem till överförmyndaren.Postadress:
  Överförmyndaren i samverkan
  Box 153
  301 05 Halmstad
  E-post: overformyndaren@halmstad.se
 • Vem får ta del av handlingar?


  Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet/förvaltarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har även huvudmannens make/maka/sambo och de närmaste anhöriga.
 • Hur många uppdrag får min gode man ha?


  Det finns ingen gräns för hur många uppdrag man får ha som god man eller förvaltare. Det viktiga är det finns tillräckligt med tid för att utföra alla uppdrag.Däremot är det viktigt att komma ihåg att om den gode mannen/förvaltaren på egen begäran vill sluta sina uppdrag, så måste han eller hon kvarstå tills överförmyndaren hittat nya gode män/förvaltare som kan ta över uppdragen. Om detta behöver ske med kort varsel kan det bli svårt att hitta flera gode män/förvaltare på samma gång.