• Halmstads webbplatser

Du som har en god man eller förvaltare

Läs om vad du ska göra när du har fått en ny god man eller förvaltare, har önskemål om din insats eller inte längre behöver hjälpen.

En god man eller förvaltare ska hjälpa dig att ta beslut som är bra för dig. Du som får den hjälpen kallas för ”huvudman”.

Första träffen

Första gången du träffar din gode man eller förvaltare är det bra om du tar med dig någon du känner. Din gode man eller förvaltare behöver få veta:

  • Vilken hjälp du behöver
  • Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar ditt liv

Be den gode mannen eller förvaltaren att berätta:

  • Om sig själv och sin erfarenhet av att hjälpa andra
  • Hur hen tänker om just det här uppdraget

Det är viktigt att du känner att du kan lita på personen. Ni bestämmer sedan hur ofta ni vill ha kontakt, och på vilket sätt.

Om du inte har råd med arvodet

Har du inte ekonomi för att kunna betala arvodet, finns det möjlighet att få hjälp med det av kommunen. Om du har en funktionsnedsättning kan du även ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan för att betala arvodet. Din gode man eller förvaltare kan hjälpa dig att ansöka.

Kommunen kontrollerar vad den gode mannen eller förvaltaren gör

Din gode man eller förvaltare har gått en utbildning och blivit godkänd av kommunens överförmydare.

Överförmyndaren kontrollerar sedan att din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag. Varje år ska personen redovisa vilken hjälp du har fått, och vad hen har gjort med dina pengar. Om personen missköter sig så får du en annan god man eller förvaltare.

Din gode man eller förvaltare har bara tillgång till ett av dina konton. Resten av dina konton är spärrade för andra än dig. Det kan hända att din gode man eller förvaltare behöver betala något åt dig med pengar från ett av dina spärrade konton. Då ska överförmyndaren och du själv godkänna det, om du kan.

Avsluta eller förändra uppdraget

En gång varje år undersöker överförmyndaren om du fortfarande behöver god man eller förvaltare. Om du vill avsluta uppdraget tidigare, kan du själv ansöka om det hos tingsrätten. En anhörig till dig kan också ansöka om att avsluta eller förändra uppdraget. Om du inte blir nöjd med svaret, står det i beslutet hur du överklagar.

Om det är din gode man eller förvaltare som vill avsluta uppdraget, måste hen vara kvar tills överförmyndaren har hittat någon annan som kan hjälpa dig. Skulle personen avlida, ska överförmyndaren också ordna en ny god man eller förvaltare åt dig.

Om du inte är nöjd med din gode man eller förvaltare

Din gode man eller förvaltare ska ta beslut som är bra för dig. Personen får ha uppdrag för fler personer, så länge hen hinner med det den ska göra för dig.

Är du inte nöjd med den som ska hjälpa dig? Ni kanske inte är överens om hur du ska använda dina pengar eller hur mycket kontakt ni ska ha. Börja då med att prata med personen. Ni kan tillsammans be överförmyndaren om att få byta till någon annan.

Om din gode man eller förvaltare inte går med på att byta uppdrag, kan du skriva ett brev eller e-postmeddelande till överförmyndaren. Där förklarar du vad det är som inte fungerar. Du kan även be någon annan att skicka in dina klagomål, till exempel en anhörig. Skicka brevet till:

overformyndaren@halmstad.se

Överförmyndaren i samverkan
Box 153
301 05 Halmstad

Läsa dina handlingar

Du har rätt att ta del av de handlingar som förvaras hos överförmyndaren som rör godmanskapet eller förvaltarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Samma rätt har din make, maka, sambo och dina närmaste anhöriga.