• Halmstads webbplatser

Få hjälp av en god man eller förvaltare

I vissa situationer i livet kan du behöva hjälp med din ekonomi, att få dina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare kan till exempel hjälpa dig med:

  • Att sköta din ekonomi
  • Hur du ska bo
  • Att du har en bra fritid
  • Att söka det stöd du har rätt till från samhället

Du kan också behöva ansöka om en god man om:

  • Någon dör och en arvinge är förvunnen eller okänd.
  • Du och din förmyndare (vanligtvis din förälder), gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.
  • Du ska utföra en rättshandling och din förmyndare, gode man eller förvaltare är jävig och därför inte kan hjälpa dig.

En god man eller förvaltare hjälper inte till med praktiska sysslor som att städa, handla eller skjutsa dig. För sådana uppgifter behöver du ta hjälp av en anhörig, kontaktperson, boendepersonal eller personlig assistent.

Anhörigbehörighet

Under vissa omständigheter kan en familjemedlem företräda dig istället för en god man:

Ansökan

Du kan själv ansöka om att få en god man eller förvaltare hos Tingsrätten. Du kan även be en familjemedlem om hjälp med ansökan. Du kan föreslå någon du vill ska vara din gode man eller förvaltare, men personen måste godkännas av överförmyndaren.

Ansök om god man eller förvaltare

När du har skickat in din ansökan

Hur lång tid det tar att få en god man eller förvaltare, beror på bland annat:

  • Hur mycket hjälp du behöver
  • Hur många det finns som kan hjälpa till
  • Hur många andra som också behöver hjälp

Om du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga det till tingsrätten. I beslutet som du fått står det hur du överklagar. Skulle du få avslag igen, kan du inte överklaga fler gånger. Då finns det andra stödinsatser som du kan söka istället. Det kan till exempel vara en kontaktperson, boendestöd eller personligt ombud.

Skulle din situation förändras efter att du har lämnat in ansökan men inte fått ett beslut, ska du meddela Tingsrätten det.

Kostnad

Den gode mannen eller förmyndaren får betalt för sitt arbete, ett så kallat arvode. Det är i första hand du själv som betalar arvodet.

Hur mycket det kostar beror på hur mycket hjälp du får. En vanlig kostnad är cirka 9 000 – 13 000 kronor per år plus sociala avgifter och skatter. Hur stor summan blir avgörs efter varje år.

Kommunen kan betala arvodet om:

Om du betalar arvodet och har merkostnader på grund av en funktionsnedsättning, kan du få ersättning från Försäkringskassan Länk till annan webbplats. för att betala arvodet. Det är din gode man som ska undersöka det.

Kommunen kontrollerar alla gode män och förvaltare

Det är personalen hos kommunens överförmyndare som ordnar en god man eller förvaltare åt dig. De kontrollerar att personen är lämplig för uppdraget. Blir personen godkänd, ska hen gå en utbildning hos överförmyndaren för attkunna få ett uppdrag.

Varje år ska din gode man eller förvaltare redovisa allt vad hen gjort åt dig till överförmyndaren. Om personen missköter sig får du byta person.