Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nämndernas verksamhetsberättelser

I verksamhetsberättelserna redogörs för den verksamhet en nämnd bedrivit under föregående år. Samtliga verksamhetsberättelser innehåller en uppföljning av de mål nämnden arbetat efter, med redovisning av mätetal och status för de aktiviteter som skett kopplat till målen. Dessutom redogörs för arbetet med nämndens grunduppdrag och väsentliga händelser under året.

Varje nämnd avgör vilken övrig information som ska finnas i verksamhetsberättelsen.

Du som vill veta mer kan kontakta respektive förvaltning.

Verksamhetsberättelser 2019

KommunstyrelsenPDF

Barn- och ungdomsnämndenPDF med KulturskolanPDF

ByggnadsnämndenPDF

FastighetsnämndenPDF

HemvårdsnämndenPDF

KulturnämndenPDF

MiljönämndenPDF

Nämnden för Laholmsbuktens VAPDF

Nämnden för överförmyndare i samverkanPDF

RäddningsnämndenPDF

ServicenämndenPDF

SocialnämndenPDF

Teknik- och fritidsnämndenPDF

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF