• Halmstads webbplatser

Kommande tomter

Här presenteras kommande projekt med kommunala småhustomter.

Innehåll

Anmäl dig till tomtkön eller se din plats

Kvibille

I Kvibille planerar kommunen att färdigställa en gammal större fastighet på Kungsstigen för kommande villabebyggelse (Kvibille 14:1).

Här blir det plats för sju villatomter på härligt läge i redan etablerat villaområde. Tomterna kommer att bli cirka 900–1 000 kvadratmeter stora. Under 2024 bygger kommunen ut området med gator och belysning.

Säljstarten är planerad till slutet av 2024.

Karta som visar fastigheten