• Halmstads webbplatser

Plusbostad

En plusbostad är ett trivsamt och ändamålsenligt boende med gemenskap och i attraktivt läge för dig som är 65+.

En plusbostad är en boendeform för personer över 65 år som önskar en mer trygg och social boendeform. Det är en vanlig hyres- eller bostadsrättslägenhet men med krav på högre standard vad gäller tillgänglighet.

Förutom ditt boende ska du som bor i en plusbostad ha tillgång till en gemensamhetslokal med möjlighet till gemensamma aktiviteter och samvaro samt en värd eller värdinna som en gemensam social resurs. Det ska också finnas en god närmiljö med tillgång till kommunikationer, service, rekreationsplatser och grönområden.

Plusbostäder får drift- och verksamhetsstöd av kommunen och förmedlas på den vanliga bostadsmarknaden.

Varför kallas det plusbostad?

Tanken med begreppet plusbostäder är att servicen ”plussas på” vartefter behov uppstår. Syftet är att erbjuda trygga, tillgängliga och sociala bostäder för ett aktivt och självständigt liv långt upp i åldrarna.

Vem kan ansöka om plusbostäder?

Du som har fyllt 65 år kan ansöka om en bostad i ett plusboende. Är ni ett par eller syskonpar räcker det om den ena har fyllt 65 år. Ansökan gör du hos respektive bostadsförmedlare eller bostadsföretag.

Plusbostäder i Halmstad

Just nu finns det två lägenhetshus som uppfyller kraven på plusbostad: