• Halmstads webbplatser

Arrende, uthyrning av kommunal mark

Kommunen köper, säljer, förvaltar och utvecklar mark. I Halmstads kommun kan du anmäla intresse av att arrendera mark för olika användningsområden som till exempel jordbruk, jakt, bete, ridverksamhet, golfbanor och upplagsyta. För den arrenderade marken betalar du en så kallad arrendeavgift.

Ett arrende är en form av nyttjanderätt för att använda kommunens mark. Det innebär att kommunen, som markägare, upplåter mark till en arrendator mot ersättning. Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål till både enskild och juridisk person. Vid en försäljning av en fastighet eller byggnad följer inte arrendet med automatiskt. Arrendet är alltså inte knutet till en fastighet. Arrendeavtal kan inte överlåtas till någon annan utan kommunens godkännande

Olika former av arrende

Reglerna om arrende finns i 7–11 kapitlet i jordabalken Länk till annan webbplats. och skiljer sig åt beroende på ändamålet. Nyttjanderätt kan upplåtas i maximalt 50 år, eller 25 år om marken är inom detaljplanerat område. Det finns olika typer av arrenden:

  • jordbruksarrende
  • anläggningsarrende
  • lägenhetsarrende
  • bostadsarrende

Kommunen äger fortfarande marken, men genom ett arrendeavtal får den som arrenderar marken rätt att använda den till olika ändamål. Kommunen har över 400 upplåtelser genom arrendeavtal.

Intresseanmälan

Anmäl intresse av att arrendera mark