• Halmstads webbplatser

Hitta bostad

Halmstads kommun har ingen officiell bostadsförmedling. Du som söker bostad måste själv kontakta bostadsföretag eller mäklare. Här hittar du tips på hur du söker bostad.

Tänk på att folkbokföra dig i Halmstads kommun om du ska flytta hit.

Hyresrätter

Det finns många bostadsföretag som erbjuder hyreslägenheter i Halmstads kommun. En av aktörerna är Halmstads kommunala fastighetsbolag, HFAB.

Bostadsrätter eller villor

Söker du bostadsrätt eller eget hus är det enklast att kontakta en mäklare.

Bygga eget hus

Semesterboende för turister

Studentboende

Efterfrågan på studentbostäder är som störst vid terminernas början, medan utbudet är som störst vid terminernas slut. Försök vara ute i god tid och börja sök boende tidigt, då brukar det ordna sig. Du behöver inte vänta tills du blivit antagen till en utbildning. Här kan du se vilka möjligheter som finns:

Bidrag till hyran

Bostadsbidrag

Du kan få bostadsbidrag från försäkringskassan om du är under 29 år, eller om du har barn. Hur mycket pengar du kan få beror på hur många ni är som bor ihop, din inkomst och storleken på hyran.

Bostadstillägg

Bostadstillägg kan du få om du har aktivitetsersättning, har sjukersättning eller är pensionär.

Om du är utan bostad

Om du riskerar att bli bostadslös eller är bostadslös, sök bostad brett. Det innebär att du ska:

 • Söka alla boendeformer
 • Söka allt ledigt boende oavsett geografiskt område
 • Använda dig av olika sökmetoder

Exempel på boendeformer

 • Sängplats
 • Rum
 • Vandrarhem
 • Stugboende
 • Lägenhet
 • Hus

Exempel på sökmetoder

 • Tala om för alla i din omgivning att du söker boende aktivt.
 • Ställa dig i kö på hyresvärdarnas olika hemsidor samt håll dig
  uppmärksam på att behålla din plats i de olika köerna.
 • Anmäl ditt intresse för direktlägenheter.
 • Leta på internet efter ledigt boende.
 • Ring till uthyrare för ledigt boende
 • Använd dig av sociala medier för att uppmärksamma att du är i behov av boende.
 • Annonsera själv efter bostad.
 • Se över möjligheter att använda dig av anslagstavlor i affärer och
  liknande.

Dokumentera ditt bostadssökande

Dokumentera ditt bostadssökande noggrant. Detta innebär att du skriver ner vilka kontakter du har tagit, på vilket sätt du har tagit kontakter, datum när du har tagit kontakterna samt vilket svar du fått. Spara alla anmälningar och svar du har fått samt för en egen dokumentation. Denna dokumentation kan komma till användning om du har för avsikt att ansöka om bistånd hos kommunen.

Få råd och stöd i din privatekonomi

Om du har ekonomiska problem som försvårar ditt bostadssökande, finns möjlighet att kontakta budget- och skuldrådgivningen. Där kan du få hjälp att se över din ekonomi och få veta mer om vilket stöd som kan underlätta i din situation.

Lagstöd

Enligt 3 kap. 2 § socialtjänstlagen (SOL) ska socialtjänsten i sin verksamhet "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning". Av begreppet "främja" framgår att socialtjänsten inte har skyldighet att förmedla bostäder. Inte heller rätten till försörjningsstöd, som regleras i 4 kap. 1 § SOL, ger någon definitiv rätt till bostad. Utgångspunkten är att socialtjänsten inte ansvarar för att ordna bostad.