• Halmstads webbplatser

Äldrelägenhet

Äldrelägenheter är till för dig som är minst 75 år och är i behov av trygghet och god tillgänglighet i ditt boende.