• Halmstads webbplatser

Att bo i en äldrelägenhet

Äldrelägenheter är till för dig som är minst 75 år och är i behov av trygghet och god tillgänglighet i ditt boende.

Äldrelägenheter är till för dig som är folkbokförd, vistas eller har en bostad i kommunen och uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • Du känner dig ensam och otrygg.
  • Du lever i en dålig eller olämplig boendemiljö.
  • Du har ett stort behov av bostadsanpassning i nuvarande bostad.
  • Du har en funktionsnedsättning som varaktigt påverkar din vardag.

Du behöver inte intyga ditt behov, utan det är du själv som bedömer att du uppfyller något av kriterierna.

Hyresvärdarna har även egna grundkrav:

Så är det att bo i en äldrelägenhet

I en äldrelägenhet finns ett extra brandlarm och en brandvarningsdetektor uppkopplad till kommunens trygghetslarmscentral. Det finns seniorrestaurang och möjlighet att delta i sociala aktiviteter med andra i samma ålder. Äldrelägenhet kallades tidigare för servicelägenhet.

Trygghetslarm och hemtjänst ingår inte, utan dessa ansöker du om vid behov.

Ansök om äldrelägenhet

Ansök om äldrelägenhet

Din köplats

Tilldelningsordningen utgår från ankomstdatumet för ansökan.

Eftersom det går att ändra en ansökan, kan din placering i kölistorna förändras.

Du kan endast överlåta din plats i kön till en medsökande som är över 75 år. Personens uppgifter ska vara registrerade i ansökan.

När du blir erbjuden en lägenhet

När det finns en lägenhet för dig, blir du uppringd och erbjuden en visning. Visningen brukar ske inom tre vardagar. Om inte du eller en anhörig kan komma på visningen, går lägenheten nästa sökande i kön.

Du kan tacka nej två gånger till den typ av lägenhet du ställt dig i kö för. Sedan får du göra en ny ansökan och du hamnar sist i kön.

Säga upp din lägenhet

För att säga upp din äldrelägenhet:

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre månader från kommande månadsskifte, om inget annat framgår av hyreskontraktet. Vid dödsbo är uppsägningstiden istället en månad.

Visning och besiktning av din lägenhet

Under uppsägningstiden är du skyldig att låta lägenheten visas för bostadssökande. Du behöver inte själv visa lägenheten men du måste ge tillåtelse till hyresvärden att visa den. Du kommer också att få boka en tid för besiktning av lägenheten innan du flyttar ut. Besiktningen brukar ske under den första uppsägningsmånaden.