• Halmstads webbplatser

Småhustomter

Drömmer du om ett nytt hus eller ett fritidshus? Halmstads kommun har ett varierat utbud av lediga och byggklara tomter över hela kommunen. Här finns det möjlighet att hitta något för var och en. Tomterna säljs via kommunens tomtkö.