• Halmstads webbplatser

Lediga tomter i Ranagård

Intresseanmälan för småhustomter i Ranagård är nu stängd. Totalt har kommunen förmedlat 86 småhustomter via tomtkön.

Så går tomtfördelningen till

Erbjudande om lediga tomter går ut till alla i tomtkön. Fördelningen sker därefter enligt tomtköns turordning.

Efter att du har skickat in din intresseanmälan kommer du att få en bekräftelse via mejl inom kort. Har du inte mottagit en bekräftelse ber vi dig att kontakta oss.

När intresseanmälan är stängd kommer vi att mejla ut information om tilldelning av tomt till de sju personer som har bäst köplacering.

All kommunikation kommer att ske per mejl, så se till att kolla din skräppost för att inte missa någon information.

Fem olika tomttyper – detta får du bygga

Beroende på tomtens förutsättningar finns det olika regler för hur du får bygga ditt hus och eventuella komplementbyggnader. Kommunens småhustomter i Ranagård är uppdelade i fem olika typer.

I kartan över Ranagård kan du se var tomterna ligger och vad du får bygga på respektive tomt. Tomterna säljs i befintligt skick.

Karta över tomterna i Ranagård

Klicka på aktuell tomt för att komma åt dokument som visar vad du får bygga på respektive småhustomt. Om du inte ser dokumentet "detta får du bygga..." så behöver du först öppna stor karta.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Öppna kartan för att få mer information om detaljplanen.

Fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp

Fjärrvärme i Ranagård

Fjärrvärmen ingår i tomtpriset för samtliga villatomter i Ranagård förutom de fem tomter som är markerade som tomttyp 3. Det finns ingen möjlighet att ansluta dessa till fjärrvärme.

Fjärrvärmen ligger i gatan och framgrävningen fram till huset sker kostnadsfritt. Det som återstår för dig som fastighetsägare att bekosta är värmeväxlaren och installationen av den. Väljer du Halmstads Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till detta får du ett paketpris där växlaren ingår utan kostnad. Det enda du betalar är 18 500 kronor för installationen. Priset gäller till och med 31 december 2024. Därefter ska du kontakta HEM för prisinformatoin.

Hur gör jag för att få fjärrvärme till mitt hus i Ranagård?

För att få fjärrvärmen inkopplad i din fastighet kontaktar du Halmstads Energi och Miljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka är fördelarna med fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsformer?

Med fjärrvärme i din villa får du en jämn och behaglig inomhustemperatur och obegränsad tillgång till varmvatten. Den står sig bra i prisjämförelser och kräver minimalt underhåll. Fjärrvärmen består dessutom av återvunnen energi, vilket är bra ut miljösynpunkt.

Om jag väljer att köpa värmeväxlaren av en annan leverantör än Halmstads Energi och Miljö, hur gör jag då?

Fjärrvärmen på Ranagård bygger på en ny teknisk lösning. Rådfråga därför alltid Halmstads Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att du köper en värmeväxlare som uppfyller dessa särskilda krav.

Fiber i Ranagård

Halmstads stadsnät kommer att kanalisera alla tomter på Ranagård med fiber. Avlämningen kommer vara vid tomtgräns.

Detta behöver du som tomtägare göra

  1. Du ansvarar själv för att gräva ner och dra dukt/slang från tomtgränsen, där fibern är avlämnad, in till huset där du vill ha din tjänstefördelare placerad. Tjänstefördelaren fördelar de olika tjänsterna som tv-tjänst, internet-tjänst och telefoni-tjänst. Detta är ett jobb som oftast elektrikern brukar göra i samband med bygget av huset, men det blir din uppgift att se till att det blir gjort.
  2. Halmstads stadsnät kan bara installera tjänstefördelaren när husets ordinarie el är påkopplad. Den byggel som använts under byggtiden måste vara frånkopplad. Därför är det lämpligt att du beställer anslutningen när du vet preliminärt inflyttningsdatum.
  1. Halmstads stadsnät har cirka 12 veckors leveranstid från det att avtalet har kommit in, så tänk på att beställa anslutningen med hänsyn till leveranstid. Beställning görs på telefonnummer 035-192980 eller via mejl, info@halmstadsstadsnat.se

Vad händer när Halmstads stadsnät har fått in ditt avtal?

  1. Vissa förberedelser görs för fiberinstallationen. Halmstads stadsnät lägger en beställning till den entreprenör som kommer att utföra installationen.

  2. Entreprenören kontaktar dig för ett projekteringsmöte. Där går ni igenom processen och vilket datum och vilken tid som passar för att genomföra anslutningen.
  3. När installationen är klar kan du beställa valfri tjänst hos någon av Halmstads stadsnäts tjänsteleverantörer. Hos Halmstads stadsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du alla leverantörer samt priser och innehåll på de tjänster som erbjuds.

    Anslutningsavgiften är 6 800 kronor. Det är en engångsavgift som betalas via faktura från stadsnätet när anslutningen är klar. Därefter betalar du 125 kronor per månad för drift och underhåll. Erbjudandet gäller bara i samband med inflyttning (ordinarie pris är 20 000 kronor)

    Anslutningen går att säga upp med tre månaders uppsägningstid. Då upphör månadsavgiften och fibern kopplas ner. Den går att återaktivera mot en uppstartskostnad på 1 250 kronor.

Kostnadsuppskattning för anslutning av vatten och avlopp i Ranagård

Du kan göra en preliminär beräkning för vad det skulle kunna kosta att ansluta din bostad till kommunalt VA genom Laholmsbuktens VA.