• Halmstads webbplatser

Lediga tomter i Åled

I Åled har Halmstads kommun tre tomter som du kan anmäla ditt intresse för. Tomterna ligger i Himmelkulla och har en storlek på mellan 762 till 766 kvadratmeter. Priset är 500 000 kr per tomt, exklusive anslutningskostnad för vatten, el, telefon och fiber.

Detta får du bygga på tomten

Beroende på tomters förutsättningar finns det olika regler för hur du får bygga ditt hus och eventuella komplementbyggnader. Detta gäller för tomterna i Himmelkulla:

  • Huvudbyggnad ska placeras mot angiven förgårdsmark, exakt fyra meter från lokalgatan. Från övriga gränser gäller att huvudbyggnaden ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns.
  • På de tre tomterna som ligger norrut gäller att huvudbyggnaden ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns.
  • Största byggnadsarean är 30 procent av fastighetsarean.
  • Två våningar är tillåtet med 8,0 meter som högsta nockhöjd.
  • Minsta taklutning för huvudbyggnaden är 15 grader.
  • Garage eller carport ska placeras minst sex meter från gata.
  • Komplementbyggnad, som garage och förråd, ska placeras minst en meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns.
  • Högsta taknockshöjd för carport, garage och andra komplementbyggnader är 4,5 meter.
  • Fasader skall vara målade i färger enligt traditionell jordfärgskala, det vuill säga röd, gul, brun, grön, svart eller grå.
  • Endast källarlösa hus.

Vad ska byggas på grannfastigheten Enslövs Djäknebol 1:32?

I nuläget är det fortfarande oklart vad som kommer att byggas på fastigheten Enslövs Djäknebol 1:32 och när det kommer att byggas. Enligt detaljplanen får det byggas högst fyra våningar på fastigheten med en högsta nockhöjd på 16 meter. Så någon form av lägenheter, bostadsrätter och/eller hyresrätter.

Lediga tomter i Åled

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek

Pris

Status

Enslövs Djäknebol 1:15

Himmelkullen 13

762

500 000

Ledig

Enslövs Djäknebol 1:17

Himmelkullen 10

762

500 000

Ledig

Enslövs Djäknebol 1:20

Himmelkullen 16

766

500 000

Ledig

Karta över lediga tomter

Karta som visar gällande detaljplan för området

Öppna kartan för att få mer information om detaljplanen.

Anmäl intresse för en tomt

Anmälan är öppen så länge det finns tomter kvar.

Anmäl intresse till en tomt

Så går tomtfördelningen till

Tilldelningen av tomter bland de som har anmält intresse sker utifrån placering i kommunens tomtkö. Den som har bäst placering i tomtkön kommer att få välja tomt först.

Tomtkö – anmäl dig eller se din plats