Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lantbruk

Miljönämnden ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar mer än 10 hektar åkermark. Vid en inspektion kontrolleras exempelvis gödsel- och avfallshantering samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier.

Djurskydd 

Sedan 2009 är det länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddstillsynen. Har du frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om att du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen i Halland på telefon 010-224 30 00.

Anmälan eller tillstånd? 

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Även en anläggning med mer än 40 000 platser för fjäderfän,
eller med mer än 2 000 platser för växande grisar (tyngre än 30 kg) och avsedda för produktion, eller en anläggning med mer än 750 platser för suggor är tillståndspliktiga. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet. Bestämmelser om detta finns i miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.                                                      

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till
miljönämnden.
 
Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.
 
Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. För att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste man ha tillstånd från miljönämnden. AnsökanWord om tillstånd bör lämnas in minst sex veckor innan den tid ansökan gäller.

Gödselspridning

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från sådant område, krävs att man gör en anmälanWord till miljönämnden minst två veckor före spridning.

Avgifter

För behandling av anmälan/ansökan och för tillsyn får verksamheten betala avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.