Sprida gödsel inom eller nära detaljplanerat område – anmäl

Här anmäler du gödselspridning. För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från ett sådant område, behöver du göra en anmälan till kommunen.

Skicka din anmälan minst två veckor före spridning.

Att bifoga med anmälan

Bifoga en karta där aktuell spridningsareal och eventuella vattendrag och vattentäkter är
markerade.

Avgift

Vi tar ut en avgift för tiden som vi lägger på ärendet.

Anmäl spridning