• Halmstads webbplatser

Sprida gödsel inom eller nära detaljplanerat område – anmäl

Här anmäler du gödselspridning. För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från ett sådant område, behöver du göra en anmälan till kommunen.

Skicka din anmälan minst två veckor före spridning.

Anmäl spridning

Att bifoga med anmälan

Bifoga en karta där aktuell spridningsareal och eventuella vattendrag och vattentäkter är markerade. Du kan till exempel ta en bild i kommunens kartverktyg Länk till annan webbplats..

Avgift

Vi tar ut en avgift för tiden som vi lägger på ärendet.