Vattenskydds­områden

För att skydda vårt dricksvatten så finns det vatten­skydds­områden runt våra kommunala vattentäkter. Syftet är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt.

Boende eller verksam i ett vattenskyddsområde

För dig som är boende eller verksam i ett vattenskyddsområde innebär det att du behöver vara extra aktsam, exempelvis när du tvättar bilen, gödslar gräsmattan och så vidare.

För varje vattenskyddsområde finns regler (föreskrifter) som talar om vad som är tillåtet och inte. Det kan handla om begränsningar i rätten att gödsla, plöja, hålla betesdjur och förvara och använda kemikalier och petroleumprodukter. Vissa saker måste du anmäla till kommunen, eller få tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten når vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Enligt lagen har du rätt till ersättning om skyddsföreskrifterna innebär att din markanvändning försvåras avsevärt.

Vattenskyddsområden i Halmstad

Reglerna är delvis olika för olika vattenskyddsområden. I Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats. kan du se gränserna för områdena och också klicka fram detaljerad information om vad som gäller för dem (under dokumentation, föreskrifter).

Kontakta kommunen om du har frågor eller funderingar om vad reglerna innebär.

 • Torvsjön
 • Gullbranna
 • Sennan-Oskarström
 • Holm
 • Perstorp
 • Prästjorden-Fotstad
 • Kvibille
 • Söndrum
 • Slättåkra
 • Simlångsdalen-Hule
 • Harplinge-Dettan
 • Getinge-Lassared
 • Tönnersjö
 • Galgberget