Vattenskydds­områden

För att skydda vårt dricksvatten finns det vatten­skydds­områden runt våra vattentäkter, både de som ägs av kommunen och större enskilda vattentäkter. Syftet är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt.

Tio nya skyddsområden bildas 2022

Tio nya skyddsområden för större enskilda vattentäkter ska bildas i år. Du hittar samrådshandlingarna nedan.

Detta gäller om du bor eller verkar i ett vattenskyddsområde

Om du bor eller är verksam i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra aktsam, exempelvis när du tvättar bilen, gödslar gräsmattan och så vidare.

För varje vattenskyddsområde finns regler (föreskrifter) som talar om vad som är tillåtet och inte. Det kan handla om begränsningar i rätten att gödsla, plöja, hålla betesdjur och förvara och använda kemikalier och petroleumprodukter. Vissa saker måste du anmäla till kommunen eller söka tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten når vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Enligt lagen har du rätt till ersättning om skyddsföreskrifterna innebär att din markanvändning försvåras avsevärt.

Vattenskyddsområden i Halmstad

Reglerna varierar mellan olika vattenskyddsområden. I Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats. kan du se gränserna för områdena. Du kan också se vad som gäller för dem genom att klicka på knappen Detaljerad information. Välj fliken Dokumentation och Föreskrifter.

Kontakta kommunen om du har frågor eller funderingar om vad reglerna innebär.

Vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter

 • Torvsjön
 • Gullbranna
 • Sennan-Oskarström
 • Holm
 • Perstorp
 • Prästjorden-Fotstad
 • Kvibille
 • Söndrum
 • Slättåkra
 • Simlångsdalen-Hule
 • Harplinge-Dettan
 • Getinge-Lassared
 • Tönnersjö
 • Galgberget

Samrådshandlingar för nya vattenskyddsområden

Miljönämnden vill skydda tio större enskilda vattentäkter i Halmstads kommun och har arbetat fram förslag till vattenskyddsområden. Du som berörs är välkommen att lämna dina synpunkter. I samrådshandlingarna nedan hittar du förslag på avgränsning av skyddsområdena, skyddsföreskrifter med mera.

Lämna dina synpunkter senast den 15 juni. Skicka yttrandet till:

Miljönämnden
Box 153
301 05 Halmstad
eller till miljonamnden@halmstad.se

Ange ärendets diarienummer i ditt yttrande. Du hittar diarienumret i dokumentet för varje vattenskyddsområde. Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om ärendet är du välkommen att kontakta oss via Halmstad direkt.

Hafis vattentäkt

Jutans vattentäkt

Krönleins vattentäkt

Marbäcks vattentäkt

Mostorps vattentäkt

Spenshults vattentäkt

Strömsfors vattentäkt

Tönnersa vattentäkt

Västkustäggs vattentäkt

Wapnö vattentäkt