• Halmstads webbplatser

Vattenskydds­områden

För att skydda vårt dricksvatten finns det vatten­skydds­områden runt våra vattentäkter, både de som ägs av kommunen och större enskilda vattentäkter. Syftet är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt.

Viktigt att följa reglerna om du bor eller verkar i ett vattenskyddsområde

Om du bor eller är verksam i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra aktsam, exempelvis när du tvättar bilen, gödslar gräsmattan och så vidare.

För varje vattenskyddsområde finns regler (föreskrifter) som talar om vad som är tillåtet och inte. Det kan handla om begränsningar i rätten att gödsla, plöja, hålla betesdjur och förvara och använda kemikalier och petroleumprodukter. Vissa saker måste du anmäla till kommunen eller söka tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten når vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Enligt lagen har du rätt till ersättning om skyddsföreskrifterna innebär att din markanvändning försvåras avsevärt.

Skyddsområden för kommunala vattentäkter i Halmstads kommun

I Naturvårdsverkets karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats. kan du se de kommunala vattenskyddsområden som finns i Halmstads kommun och vilka regler som gäller för vart och ett av dessa.

Klicka på området i kartan. I den ruta som kommer upp välj "Detaljerad information", fliken "Dokumentation" och länken "Föreskrifter".

Kommunala vattentäkter

 • Fotstad
 • Galgberget
 • Getinge-Lassared
 • Gullbranna
 • Harplinge-Dettan
 • Holm
 • Kvibille
 • Perstorp
 • Prästjorden
 • Sennandalen
 • Simlångsdalen-Hule
 • Slättåkra
 • Söndrum
 • Perstorp (Tönnersjö)
 • Torvsjön
 • Åled
 • Årnarp

Skyddsområden för större enskilda vattentäkter

Tio större enskilda vattentäkter i Halmstads kommun har egna vattenskyddsområden. För varje vattentäkt finns skyddsföreskrifter. Alla finns samlade i filen:

Enskilda vattentäkter

 • Hafi
 • Jutan
 • Krönleins
 • Marbäck
 • Mostorp
 • Spenshult
 • Strömsfors
 • Tönnersa
 • Västkustägg
 • Wapnö

Kontakta kommunen om du har frågor eller funderingar om vad reglerna innebär.