Sprida gödsel vintertid – ansök om undantag

Här söker du tillstånd för att få sprida gödsel vintertid. Du kan ansöka om att få göra ett undantag från det gödslingsförbud som gäller 1 november–28 februari.

Att bifoga med ansökan

Bifoga kopior på kartor.

Ansök om undantag

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet.