• Halmstads webbplatser

Sprida gödsel vintertid – ansök om undantag

Här söker du tillstånd för att få sprida gödsel vintertid. Du kan ansöka om att få göra ett undantag från det gödslingsförbud som gäller 1 november–28 februari.

Ansök om undantag

Att bifoga med ansökan

Bifoga kopior på kartor. Du kan till exempel ta en bild i kommunens kartverktyg Länk till annan webbplats..

Vi behöver veta vem du är

Den som använder en e-tjänst behöver legitimera sig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

Avgift

Vi tar ut en avgift för tiden vi lägger på ärendet.