Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Överklaga ett beslut om plats i förskoleklass

Att överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med beslutet ger kommunallagen (1991:900, kapitel 10) dig möjlighet att överklaga beslutet som laglighetsprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Laglighetsprövning är i första hand en kontroll över beslutets laglighet. Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om det är olagligt, t.ex. strider mot skollagen, men den sätter inte något nytt beslut i dess ställe. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Sammanställ överklagan skriftligt

Ett beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla:

  1. personuppgifter på elev och vårdnadshavare (namn, personnummer, adress och telefonnummer)
  2. en kopia på skolans beslut
  3. en text om vad det är för fel på beslutet
  4. namnunderskrift

Adressera och skicka dokumenten till:
Till Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197 400 15 Göteborg
 
Överklagan ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att anslaget om beslut kommit upp på kommunens anslagstavla. Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.

Mer information finns på Förvaltningsrätten i Göteborgs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.