• Halmstads webbplatser

Läsårstider, lov och studiedagar – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Vårterminen 2024

Terminsstart: tisdag 9 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 19 februari – fredag 23 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 2 april – fredag 5 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 10 maj (vecka 19)
Lovdag: fredag 7 juni (vecka 23)
Terminsslut: fredag 14 juni (årskurs 2 och 3 slutar torsdag 13 juni)
Student: 14 juni (vecka 24). Klockan 12.30 springer eleverna ut från Kattegatts-, Sannarps- och Sturegymnasiet. Utspringet sker från huvudentréerna på Kattegatt- och Sannarpsgymnasiet och från Medieteket på Sturegymnasiet.

Höstterminen 2024

Terminsstart: tisdag 20 augusti
Höstlov: måndag 28 oktober – fredag 1 november
Terminsslut: fredag 20 december

Vårterminen 2025

Terminsstart: torsdag 9 januari
Sportlov: måndag 17 februari – fredag 21 februari
Påsklovlov: måndag 14 april – torsdag 17 april
Terminsslut: fredag 13 juni
Lovdag: fredag 2 maj

Studiedagar

Under studiedagar är eleverna lediga.

Kattegattgymnasiet och Sannarpsgymnasiet

  • Onsdagen 13 mars 2024
  • Tisdagen 28 maj 2024

Sturegymnasiet

  • Onsdagen 13 mars 2024

Ledig från gymnasiet

Om du som är elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.