Läsårstider, lov, studiedagar och student – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar, studentinformation och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Höstterminen 2022

Terminsstart: onsdag 17 augusti (vecka 33)
Höstlov: 31 oktober – 4 november (vecka 44)
Terminsslut: torsdag 22 december (vecka 51)

Uppstartstider höstterminen 2022

Sannarpsgymnasiet samt Kristinehedsgymnasiet

Onsdagen 17 augusti, Sannarpsgymnasiet

Årskurs 1

I Galaxen:

 • 8.30 Barn- och fritids- och samhällsvetenskapsprogrammet
 • 9.30 Vård- och omsorgs-, ekonomi- och naturvetenskapsprogrammet

I klassrummet:

 • 8.30 IM

Torsdag 18 augusti, Sannarpsgymnasiet

Årskurs 2 och 3 börjar klockan 8.10.

Onsdag 17 augusti, Kristinehedsgymnasiet

Årskurs 1

I matsalen:

 • 8.30 Fordons- och transportprogrammet

Torsdag 18 augusti - Kristinehedsgymnasiet
Årskurs 2 och 3


I matsalen:

 • 8.20 Fordons- och transportprogrammet

Kattegattgymnasiet

Onsdag 17 augusti

Upprop årskurs 1 och introduktionsprogrammen
Eleverna kan se vilka salar de ska gå till på anslag i entrén på Skepparegatan.

 • 08.30 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
 • 09.00 Ekonomiprogrammet
 • 09.30 Teknikprogrammet, Introduktionsprogrammen
 • 10.00 Naturvetenskapsprogrammet
 • 11.00 Språkintroduktionsprogrammet


Upprop årskurs 2 kl. 13.30
Upprop årskurs 3 kl. 14.00

EK NA TE, eleverna kan se vilka salar de ska gå till på anslag i entrén på Skepparegatan.

Elever på yrkesprogram går till respektive avdelning.

Sturegymnasiet

Onsdag 17 augusti

 • 9.00 Samling på skolgården årskurs 1, GYSÄR samlas 9.00 i Bergman
 • 11.00 Samling på skolgården årskurs 2 samt GYSÄR årskurs 2, 3, 4
 • 12.00 Samling på skolgården årskurs 3

Vårterminen 2023

Terminsstart: måndag 9 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 3 april – måndag 10 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 19 maj (vecka 20)
Lovdag: måndag 5 juni (vecka 23)
Terminsslut: fredag 9 juni (vecka 23)

Ledig från gymnasiet

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.