Läsårstider, lov, studiedagar och student – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar, studentinformation och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Vårterminen 2021

  • Terminsstart: tisdag 12 januari (vecka 2)
  • Sportlov: måndag 22 februari – fredag 26 februari (vecka 8)
  • Påsklov: tisdag 6 april – fredag 9 april (vecka 14)
  • Lovdag: fredag 14 maj (vecka 19)
  • Terminsslut: fredag 11 juni (vecka 23).

Studiedagar våren 2021

Kattegattgymnasiet: måndag 17 maj
Sturegymnasiet: tisdag 12 januari, måndag 22 mars
Sannarpsgymnasiet: måndag 15 mars, tisdag 25 maj

Studenten 2021

I år blir det utspring för en klass i taget på alla kommunala gymnasieskolor, tisdag, onsdag och torsdag 8–10 juni. Utspringen sker med gott om tid mellan varje grupp.

Två anhöriga på plats, per elev

Varje student kommer att få ha två nära anhöriga med sig vid utspringet. Detta under förutsättning att det nuvarande smittläget håller i sig. Beslutet gäller för Kattegattgymnasiet, Sturegymnasiet och Sannarpsgymnasiet.

Elever och vårdnadshavare har fått information om tider för utspring av sin skola.

Ta del av utspringen digitalt

Övriga anhöriga som vill ta del av studenten kommer att kunna göra det digitalt. Varje skola livestreamar sina utspring.

Höstterminen 2021

Terminsstart: tisdag 17 augusti (vecka 33)
Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsslut: tisdag 21 december (vecka 51)

Vårterminen 2022

Terminsstart: tisdag 11 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj (vecka 21)
Terminsslut: fredag 10 juni (vecka 23)

Ledig från gymnasiet

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.