Läsårstider, lov, studiedagar och student – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar, studentinformation och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Höstterminen 2021

Terminsstart: tisdag 17–onsdag 18 augusti (vecka 33)

Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsslut: tisdag 21 december (vecka 51)

Studiedagar hösten 2021

Kattegattgymnasiet: 23 september
Sannarpsgymnasiet: 23 september
Sturegymnasiet: 23 september

Vårterminen 2022

Terminsstart: tisdag 11 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj (vecka 21)
Terminsslut: fredag 10 juni (vecka 23)

Höstterminen 2022

Terminsstart: onsdag 17 augusti (vecka 33)
Höstlov: 31 oktober – 4 november (vecka 44)
Terminsslut: torsdag 22 december (vecka 51)

Vårterminen 2023

Terminsstart: måndag 9 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 3 april – måndag 10 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 19 maj (vecka 20)
Lovdag: måndag 5 juni (vecka 23)
Terminsslut: fredag 9 juni (vecka 23)

Studiedagar läsåret 2022–2023

Tre stycken under läsåret.

Ledig från gymnasiet

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.