Läsårstider, lov, studiedagar och student – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar, studentinformation och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Höstterminen 2021

Terminsstart: tisdag 17–onsdag 18 augusti (vecka 33)

Sannarpsgymnasiets uppstartstider

Årskurs 1, startar den 17 augusti.
8.30 Naturvetenskapsprogrammet
8.50 Barn- och fritidsprogrammet
9.10 Vård- och omsorgsprogrammet
9.30 Ekonomiprogrammet
9.50 Samhällsvetenskapsprogrammet, klass A–C
10.10 Samhällsvetenskapsprogrammet, klass D–E
11.00 Introduktionsprogrammet

Årskurs 2 och 3 startar den 18 augusti
Årskurs 2 börjar dagen klockan 9.30
Årskurs 3 börjar dagen klockan 13.00 (Ingen lunch serveras för åk 3)

Kattegattgymnasiets uppstartstider

Årkurs 1, 17 augusti
8.30 Fordons- och transportprogrammet (på Kristinehedsgymnasiet)
8.30 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
9.00 Ekonomiprogrammet
9.30 Teknikprogrammet
10.00 Naturvetenskapsprogrammet
11.00 Språkintroduktion

Uppropet är på Kattegattgymnasiet, Skepparegatan 36, gå in genom skolans nya huvudentré. Innanför entrén hittar du listor över vilken klass du ska gå i samt i vilken lokal uppropet sker. Detta gäller för alla program utom Fordons- och transportprogrammet som har upprop på Kristinehedsgymnasiet, Kornhillsvägen 56.

Elever som är intagna på Introduktionsprogrammet kommer i augusti få ett brev hem med posten där information om skolstart finns.

Årskurs 2 och 3, 17 augusti
Årskurs 2 börjar klockan 13.00
Årskurs 3 börjar klockan 14.00

EK, NA och TE: se anslag i entrén om vilken sal du ska gå till (syns också på ditt schema strax före skolstart).

Elever på yrkesprogram går till respektive avdelning.

Vi är tacksamma om du kommer så nära utsatt tid som möjligt och går direkt till salen. Tänk på att hålla avstånd.

Sturegymnasiets uppstartstider

Tisdag 17 augusti
Årskurs 1, kl. 8.30

Onsdag 18 augusti
Årskurs 2, kl. 9.00
Årskurs 3, kl. 10.00

Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsslut: tisdag 21 december (vecka 51)

Studiedagar hösten 2021

Kattegattgymnasiet: 23 september

Vårterminen 2022

Terminsstart: tisdag 11 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj (vecka 21)
Terminsslut: fredag 10 juni (vecka 23)

Ledig från gymnasiet

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.