Läsårstider, lov, studiedagar och student – gymnasie­skolan

Här hittar du läsårstider, studiedagar, studentinformation och lovdagar för Halmstads kommuns gymnasieskolor. Du behöver ansöka om du vill vara ledig utöver loven.

Student 2022

I år blir studenten precis som vanligt med utspring på skolorna och studenttåg. Familj, vänner och andra närstående är varmt välkomna att ta emot vid utspringen. 

Utspring sker den 10 juni klockan 12.30 för:
Kattegattgymnasiet
Sannarpsgymnasiet
Sturegymnasiet

För fristående gymnasieskolor kan andra tider gälla.

Studenttågen avgår från skolorna vid klockan 13.00 för att samlas Slottsparken 14.00. Därefter är det gemensamt gående studenttåg genom stan till Notte katts park där tåget avslutas. 

Tänk på att det kan vara tillfälliga störningar i trafiken och att parkeringsplats kan vara svårt att hitta i närheten av Norre katts park.

Vårterminen 2022

Terminsstart: tisdag 11 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj (vecka 21)
Terminsslut: fredag 10 juni (vecka 23)

Sannarpsgymnasiet avslutning 9 juni för årskurs 1 och 2, IMA och gymnasiesärskolan

Torsdagen den 9 juni är det av avslutning för årskurs 1, 2, IMA och årskurs 1-3 på gymnasiesärskolan

Årskurs 2: mentorstid klockan 8.30-9.15, avslutning i Galaxen klockan 9.15

Årskurs 1 och IMA: mentorstid klockan 9.30-10.15, avslutning i Galaxen klockan 10.15.

Gymnasiesärskolan: mentorstid klockan 8.00, avslutning i Galaxen klockan 9.15, Dagen slutar klockan 10.30.

Studiedagar vårterminen 2022

Kattegattgymnasiet:, måndag 28 mars, onsdag 25 maj
Sannarpsgymnasiet: tisdag 15 mars, onsdag 18 maj
Sturegymnasiet: tisdag 22 mars

Höstterminen 2022

Terminsstart: onsdag 17 augusti (vecka 33)
Höstlov: 31 oktober – 4 november (vecka 44)
Terminsslut: torsdag 22 december (vecka 51)

Vårterminen 2023

Terminsstart: måndag 9 januari (vecka 2)
Sportlov: måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 3 april – måndag 10 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 19 maj (vecka 20)
Lovdag: måndag 5 juni (vecka 23)
Terminsslut: fredag 9 juni (vecka 23)

Ledig från gymnasiet

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Du kan få ledigt utöver loven för enskilda angelägenheter som till exempel begravning och högtider. Du kan också få ledigt om du behöver utföra arbetsuppgifter i samband med din lärlingsanställning. Skolan gör alltid en samlad bedömning och det är rektor som beslutar.

Ansök om ledighet – gymnasieskolan

Varför måste jag ansöka om ledigt?

Det finns en direkt koppling mellan hög närvaro och bra studieresultat. Hög frånvaro leder till kunskapsluckor och stress för våra elever. En stor del av kursmålen både tränas och bedöms under lektionstid i genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar – moment som är svåra att ersätta med studier på egen hand.

Tänk även på att CSN kan dra in ditt studiebidrag då en semesterresa som skolan inte godkänt räknas som skolk.