• Halmstads webbplatser

Tips för hållbart resande

Vill du resa mer hållbart? Här hittar du argument och tips! Det finns också tips för företag och vi berättar vad kommunen gör.

En vecka för hållbart resande

Den 16–22 september deltar Halmstads kommun i Europeiska mobilitetsveckan. Då satsar vi, och över 3 000 andra städer, på att öka antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Under veckan blir det aktiviteter, föreläsningar och utställning, allt med Stora torg som utgångspunkt.

Vi uppmanar andra organisationer, föreningar och företag att hänga på med egna aktiviteter. Tillsammans gör vi Halmstad mer hållbart!

Vi behöver resa hållbart!

I Halmstad ska det vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Transporternas klimatpåverkan står för cirka 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Som en följd av användningen av fossila bränslen ökar halten av koldioxid i atmosfären och förstärker den naturliga växthuseffekten. Det gör att jordens medeltemperatur stiger. Om vi inte minskar utsläppen tillräckligt snabbt kan det få förödande konsekvenser för bland annat livsmedelsförsörjning, människors hälsa och miljön.

Halmstad växer och när vi blir fler blir det också mer trångt på våra gator och andra gemensamma ytor. Kommunen har som mål att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med yteffektiva och hållbara färdsätt, så som gång, cykel eller kollektivtrafik. Då får vi mer plats till gröna ytor, aktiviteter och kan göra Halmstad till en mer attraktiv stad.

Hur reser vi i Halmstad?

I Halmstad så står personbilar för 55 procent av transportutsläppen.

 • 42 procent av resorna under 3 kilometer sker med bil.
 • Av de resor som är under 5 kilometer görs 49 procent med bil.
 • Även när det gäller de allra kortaste resorna, under 1 kilometer, så sker mer än var tredje resa med bil (38 procent).

Här finns procent att kapa! Genom att välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som vi kan spara en slant, förbättra hälsan, minska olyckor och buller.

Tips för dig som vill resa mer hållbart

Om du vill förändra dina resvanor är vårt bästa tips att öka stegvis. Kanske kan du samåka med en kollega en dag i veckan? Eller prova att cykla under två veckor? Gå eller cykla med ditt barn till skolan under en månad?

Hållbart resande handlar också om att ifrågasätta sina resor och kanske inte resa alls. Några exempel är att beställa hemkörning från affären för veckans alla matvaror istället för att småhandla med bilen varje dag. Eller att arbeta hemifrån en dag i veckan om det går.

Tänk på att förändring tar tid. Ha tålamod och en långsiktig plan så har du kanske nya vardagsrutiner om några månader.

Cykla och gå – för miljön, hälsan och plånboken

Att cykla eller gå är inte bara ett billigt, hälsosamt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är cykel dessutom ofta det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 3 km tar inte mer än 12 minuter – ofta går det till och med snabbare. Du kommer ända fram, slipper köer och behöver inte leta parkering.

Halmstad är dessutom en bra stad att cykla i! Det finns gott om cykelvägar (30 mil!) och supercykelstråk och inga större nivåskillnader.

Har du långt till jobbet? Investera i en elcykel!
Behöver du storhandla? Investera i en lådcykel!

Åk buss och tåg

I Halmstad drivs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken Länk till annan webbplats.. Det finns ett rikt utbyggt nät av hållplatser och förbindelser med buss och tåg.

Buss och tåg har många fördelar. Här är några av dem:

 • Du kan få saker gjorda under resan. Läs en bok, jobba, planera veckan eller mejla till exempel.
 • Du åker säkrare. Det är betydligt lägre risk för att förolyckas i trafiken om du åker kollektivt jämfört med om du åker bil.
 • Du får vardagsmotion på köpet när du tar dig till hållplatsen.
 • Du sparar pengar genom att slippa parkeringsavgifter, billån, försäkringar, reparationer och dyrt drivmedel.
 • Du bidrar till ett bättre klimat

Alla regionbussar utgår från Halmstads resecentrum, som ligger i anslutning till järnvägsstationen. Här passerar även de flesta stadsbusslinjer. Området kommer att genomgå en spännande omvandling framöver när vi bygger Stationsstaden med en ny resecentrumbyggnad.

Bil – samåk och välj miljövänligt

Alla har olika förutsättningar och bil är ett viktigt transportmedel för många för att få vardagen att fungera. Om du måste ta bilen så finns det ändå mycket du kan göra för att bli mer klimatsmart. Här kommer några tips:

Skaffa miljöbil

Välj ett miljöfordon som har låga utsläpp av klimatgaser.

Läs på om hur bilar och andra fordon påverkar klimatet och vad du kan göra för att minska miljöpåverkan. Konsumentverket har bra information om bil och miljö Länk till annan webbplats..

Dela din bil med flera

Kör du inte bil varje dag, men behöver ändå tillgång till en bil ibland så kan du hyra bil eller dela din bil med flera istället för att äga en egen. Det gör stor nytta för klimatet. Gå med i en bilpool eller dela bil med en vän.

Att samåka gör också stor skillnad. Via samåkningstjänster kan du skapa dina egna samåkningar och också leta efter andra som söker resesällskap.

Kör på tomgång högst 1 minut

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan dessutom orsaka hälsobesvär. Därför får du inte låta ditt motorfordon gå på tomgång mer än 1 minut.

Läs mer om vad som gäller för tomgångskörning

Nio tips för att köra hållbart

Med sparsam körning kan du minska din bränsleanvändning med 4–10 procent. Det här är sparsam körning i nio steg enligt Trafikverket:

 1. Kör med framförhållning – undvik stopp
 2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt.
 3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighets-
  gränserna.
 4. Motorbromsa.
 5. Kör inte på tomgång.
 6. Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut.
 7. Använd motorvärmare.
 8. Serva bilen regelbundet och kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning.
 9. Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd.

Välj energisnåla däck

Ta hjälp av energimärkningen när du köper nya däck Länk till annan webbplats.. Då kan du spara bränsle och pengar, samtidigt som utsläppen av koldioxid och farliga partiklar i luften minskar.

Tvätta bilen i en biltvätt eller gör-det-själv-hall

Det bästa är att tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där passerar vattnet ett reningsystem som samlar upp kemikalier och olja. Läs mer om hur du tvättar bilen rätt.

Kör inte dina barn till skolan

Idag åker nästan hälften av alla barn och unga buss eller bil till skolan. Det bidrar till stillasittande och skapar en dålig trafiksäkerhet kring skolorna.

Om fler barn och unga skulle cykla eller promenera istället så skulle det ha flera fördelar: bättre hälsa (något som kan ge bättre skolresultat), ökad trafikkunskap, säkrare trafikmiljö, samt mindre klimat- och miljöpåverkan.

Här kommer några tips:

 • Gå-, cykel- och bussträna med ditt barn innan de är mogna att färdas själva. Välj färdväg utifrån den säkraste vägen, inte den närmsta. Lite mer motion är bara bra.
 • Skapa gång- eller cykeltåg tillsammans med andra vårdnadshavare i området. Turas om att följa barnen till skolan.
 • Om du måste köra bil så välj en säker avlämningsplats en bit bort. Då bidrar du till att skapa en tryggare trafikmiljö vid skolan

7 tips till dig som är företagare

 • Satsa på miljövänliga tjänstefordon, och tjänstecyklar för kortare resor.
 • Ha en miljövänlig resepolicy. Prioritera tåg framför flyg.
 • Uppmuntra dina medarbetare till att inte resa alls. Videokonferens eller telefonmöte kan ofta vara ett bra alternativ. Kan de jobba hemma någon dag i veckan?
 • Kartlägg nuläget, både pendling och affärsresor – var är era största utsläpp? Gör sedan en handlingplan för att minska dessa. Det finns konsulter som kan hjälpa er med detta.
 • Engagera dina medarbetare. Att trycka på hälsofördelarna kan vara en framgångsfaktor. Friskare personal ger också ekonomiska vinster för företaget.
 • Bli en cykelvänlig arbetsplats, här finns inspiration! Länk till annan webbplats.
 • Handla lokalt och ställ hållbarhetskrav på leverantörer.

Detta gör Halmstads kommun

 • Samhälls- och trafikplanerar hållbart för att påverka framtida trafikflöden och möjliggöra för invånare att välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen till arbete och fritidsaktiviteter. Kommunens plan för transportsystemet beskriver övergripande hur kommunen vill arbeta med trafikplanering. Här prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik, i den ordningen.
 • Underhåller och utvecklar cykelvägar, broar och annan infrastruktur och service som behövs för hållbart resande.
 • Planerar för ett nytt resecentrum i Stationsstaden.
 • Ställer miljökrav i upphandlingar för att påverka företag som levererar varor och tjänster. Vi samordnar också vår egen varudistribution.
 • Har en tydlig resepolicy för våra medarbetare där miljövänliga alternativ ska väljas i första hand. Tjänstecyklar finns att låna.
 • Arbetar aktivt för att minska vår egen energianvändning.
 • Uppmuntrar till hållbart resande genom kommunikationsinsatser. Med mera.

Fler sidor om kommunens hållbarhetsarbete