Stöd till konstnärlig utveckling – redovisa

Du ska lämna in redovisningen senast två månader efter att du har avslutat projektet som du har fått stöd för.

Innehåll


Utgå från din ansökan och beskriv hur den insats du planerade har genomförts. Om den inte har genomförts enligt planen, beskriv varför.

Beskriv hur du, utifrån den insats som har möjliggjorts med stödet, kan fortsätta utvecklingen av arbetet.

Beskriv hur de medel som kulturnämnden har bidragit med har använts.
Jag intygar att uppgifterna i redovisningen är korrekta.
Jag intygar att uppgifterna i redovisningen är korrekta.