• Halmstads webbplatser

Föreningsregistret – registrera eller uppdatera uppgifter

Här registrerar du din ideella förening, grupp eller kulturaktör i föreningsregistret (FRI), och ser över era uppgifter efter varje årsmöte.

Alla föreningsuppgifter som lämnats in till Halmstads kommun är offentliga handlingar och kan lämnas ut på begäran.

Registrera förening

När du har registrerat din förening får du tillbaka inloggningsuppgifter till föreningsregistret. Där loggar du in och laddar upp:

 • Stadgar
 • Bildandeprotokoll
 • Bevis om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket
Registrera din förening i föreningsregistret

Varje år, helst efter årsmötet, måste föreningen sedan:

 • kontrollera, uppdatera och godkänna att föreningens uppgifter är korrekta.
 • ladda upp sina årsmöteshandlingar i föreningsregistret.

Uppdatera uppgifter

För att kunna se, ändra och godkänna föreningens uppgifter måste du logga in.
Har du inte fått ett användarnamn och lösenord, kontakta kommunen.

Uppdatera föreningens uppgifter

Instruktioner

Uppdatera uppgifter

 1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen ”Fortsätt till administration”. Har du problem med att logga in, kontakta kommunen.
 2. Kontrollera alla dina uppgifter och ändra de som behöver uppdateras.
 3. Tryck på knappen ”Ändra” som tillhör de uppgifterna du behöver ändra.
 4. Om du ångrar dig och inte vill ändra, eller råkat trycka på en ändringsknapp för fel område, tryck ”Avbryt” längst ner på sidan.
 5. När du kontrollerat och eventuellt ändrat dina kunduppgifter ska du godkänna allt genom att
  kryssa i rutan och tryck ”Godkänn”. Rutan försvinner efter att du godkänt och återkommer ett år senare. Om du vill ändra dina uppgifter under pågående år behövs inget speciellt godkännande.
 6. Logga ut från sidan.

Förklaring till fälten

Verksamhetsår börjar

Finns inget värde angivet används standardvärdet 0101.

Årsmötesmånad

Ange den månad då föreningen har sitt årsmöte. Skriver du ingen månad
tolkar programmet mars som årsmötesmånad.

Riksorganisation

Ange om din förening tillhör någon riksorganisation.

Kort beskrivning

Här kan du skriva en text om er verksamhet, till exempel öppettider eller mötesplatser. Skriv max 30 ord.

Logotyp

Logotypen får vara max 100 kB. Godkända filformat är jpg, gif och png.

Föreningsadresser

En förening kan ha flera adresstyper namngivna i registret. Du måste alltid ange namn på en webbkontakt och en kontaktperson (oftast samma). Dessutom gärna ordförande, sekreterare och kassör. Vill du lägga till nya adresstyper, som till exempel körledare eller styrelsemedlem med flera kontakta kommunen. För att ändra namn på de registrerade personerna krävs att du godkänner namnändringen. Tänk på att personerna måste ha gett sitt medgivande eftersom alla namn och adresser är offentliga uppgifter när de finns i kommunens register.

Medlemsdata

Fyll i antal medlemmar sorterade på ålder och kön.

Felaktiga värden markeras med *

Om du matat in ett felaktigt värde och lämnar det inmatningsfältet, visas en röd stjärna *. Då kan du inte spara den inmatade informationen. Gå tillbaka och ändra innan du går vidare.

Uppgifter som inte går att ändra i efterhand

 • Kundnummer – det är ett nummer som kommunen använder internt.
 • Plusgiro, bankgiro eller bankkonto – av säkerhetsskäl behöver du kontakta kommunen för att ändra dessa.
 • Organisationsnummer – det är unikt för varje förening.
 • Fler verksamheter – för att ändra verksamheter som du har lagt till sedan tidigare, kontakta kommunen.
 • Namn på bokare som redan är kopplad till en bokning. När du gör en ny bokning läggs
  ett nytt namn upp.