Halmstads eldsjälar – nominera din eldsjäl

En gång om året hyllas alla kommunens eldsjälar med en Eldsjälsgala på Halmstads Teater. Här nominerar du din kandidat! Sista dag för att nominera är 27 januari 2023.

  • Kandidaten måste tillhöra en förening.
  • Föreningsengagemanget ska vara ideellt och inte avlönat.
  • Du kan endast nominera en kandidat i en kategori i taget.

Så väljs pristagarna – kriterier för urval

Utdelning av priserna syftar till att hylla och lyfta fram föreningslivets eldsjälar som arbetar ideellt för något de brinner för, inte sällan i bakgrunden, och som lägger ner såväl fritid som sin själ i det ideella arbetet. Inget pris delas ut postumt. Juryn tar också över tid hänsyn till pristagarens genus, verksamhetsgenre och geografiska placering så inte samma belönas år efter år.

Nominera din kandidat här

Senast den 27 januari 2023 vill vi ha ditt förslag. Juryn kontaktar vinnarna ett par dagar innan Eldsjälsgalan äger rum.

Tänk på att uppgifterna du lämnar i detta formulär är offentliga och kan begäras ut vid förfrågan.

Sista nomineringsdag är den 27 januari 2023.
Inom vilken kategori vill du nominera?
Inom vilken kategori vill du nominera?


(fylls ej i för priset för hedersutnämning)

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter