Arrangemangs- och projektstöd – redovisa

Inom två månader efter att arrangemanget eller projektet avslutats ska du skicka in en redovisning.

Innehåll

Redovisa stödet genom att fylla i redovisningsblanketten, och ladda upp den i föreningsregistret-

Redovisning av arrangemangs- och projektstöd