• Halmstads webbplatser

Verksamhetsstöd – redovisa

Redovisa stödet senast 30 april året efter verksamhetsåret. Det gör du genom att fylla i redovisningsblanketten, och ladda upp den i föreningsregistret.

Innehåll

Redovisa stödet genom att fylla i redovisningsblanketten, och ladda upp den i föreningsregistret.

Redovisa verksamhetsstöd