Stöd till studieförbund – redovisa

Du redovisar stöd till studieförbund i föreningsregistret, FRI.

Redovisa verksamheten senast 30 april i föreningsregistret, FRI. Där fyller du i en redovisningsblankett. Ladda samtidigt upp följande dokument i FRI:

  • Verksamhetsberättelse över verksamheten som bedrivits i Halmstads kommun.
  • Ekonomisk redovisning eller bokslut.
  • Statistik från SCB Länk till annan webbplats. (Statistiska centralbyrån).
Redovisa bidraget i FRI