• Halmstads webbplatser

Stöd till studieförbund – redovisa

Verksamheten ska redovisas senast 30 april. Skicka dina dokument i digital form till kommunens kulturstödshandläggare, eller ladda upp dem i föreningsregistret, FRI.

Redovisningen ska innehålla:

  • Verksamhetsberättelse över verksamheten som bedrivits i Halmstads kommun.
  • Ekonomisk redovisning eller bokslut.
  • Revisionsberättelse
  • Statistik från SCB Länk till annan webbplats. (Statistiska centralbyrån).
Redovisa bidraget i FRI