Trädbeskärning och gallring på kommunens mark – lämna förslag

Här kan du lämna förslag om fällning eller beskärning av träd och buskar som står på kommunens mark.

Utgör trädet en omdelbar risk för liv och hälsa, kontakta kommunen.

Varje år tar kommunen emot hundratals förslag som vi handlägger i tur och ordning. Vi prioriterar bedömningen av farliga träd som skadar egendom, därför kan din bedömning kan dröja. Vi är tacksamma för ditt tålamod.

Bifoga gärna med en skiss. På skissen markerar du byggnader, vägar, väderstreck och vilka träd eller buskar ansökan gäller.

Lämna förslag om trädfällning och beskärning