• Halmstads webbplatser

Föräldrastöd

Som förälder är du väldigt viktig för ditt barn, men det är inte alltid lätt att vara den förälder man önskar vara. Det är bra att söka hjälp tidigt. Kommunen erbjuder stöd till dig i din föräldraroll via exempelvis råd- och stödsamtal, kurser och föreläsningar.

Akut hjälp

Om något farligt håller på att hända, ring SOS Alarm på 112.

Är du orolig för att ditt eller någon annans barn far illa?
Orosanmälan för barn som far illa

Övriga tider kan du nå socialjouren via SOS Alarm på 112.

Råd och stöd

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder dig stöd i ditt föräldraskap och hur du kan bemöta ditt barn eller ungdom. I samtalen pratar vi om det du vill ta upp och få hjälp med. Du kan ta upp din oro för ditt barn, konflikter eller hur du ska få barnet att lyssna. Samtalen kan ske individuellt, i par eller som familj.

Samtalen kostar ingenting. Vi skriver ingen journal och du kan vara anonym.

Kontakta oss

Måndag - torsdag kl 9-15, Fredagar och vardag före helgdag kl 9-12
Telefon: 035-18 27 41
Mejl: forebyggandeenheten@halmstad.se

 

Tips om föräldraskap

  • Ha positiv tid tillsammans med ditt barn
  • Lägg märke till och sätt ord på det som barnet eller ungdomen gör bra
  • Alla känslor är okej
  • Prova er fram - vad fungerar för just er familj?
  • Trygghet kan innebära att stå fast vid ett nej
  • Välj dina strider

Föräldrakurser

Kurserna vänder sig till dig som är förälder med barn mellan 0 - 18 år. Du kan få tips och hjälp med strategier för att stärka relationen och minska tjat och konflikter i vardagen. Om du går kurs i grupp får du även möjligheten att byta erfarenheter och tankar med föräldrar som har barn i ungefär samma ålder som dig.

  • Kurserna är kostnadsfria.
  • Du behöver inte vara biologisk förälder eller vårdnadshavare för att delta.
  • Om du behöver tolk, skriv det i din anmälan så försöker vi hitta bästa lösningen för dig.

Positiva effekter

De föräldrastrategier som presenteras har bland annat har visat följande positiva effekter: Nya sätt att tänka och bemöta barnet, bättre relationer i familjen, ökad tilltro till sin egen förmåga som förälder, större glädje i föräldraskapet och att lättare kunna sätta sig in i barnets perspektiv.

Kursutbud

Föräldrakurs enskilt, via webben eller fysiskt

Kurserna presenterar verktyg och diskussionsämnen som hjälper föräldrar och andra viktiga vuxna att förstå och bemöta sitt barns behov. Det skapar trygghet hos barnet och stärker anknytning och samspel mellan förälder och barn, samt minskar på tjat, bråk och konflikter.

Det finns alltid en möjlighet att gå en föräldrakurs enskilt, eller tillsammans med den andra föräldern eller viktiga vuxna i barnets närhet.

Alla träffar har ett tema och innehåller både filmer och diskussioner. Vid varje gruppträff får du eller ni små övningar att testa i din egen familj.

Du kan välja att gå kurs via webben eller träffas fysiskt.

Det finns olika varianter av digitala kurser. Du kan träffa en socialrådgivare via webben. Du kan även göra en kurs helt på egen hand via webben. Då ingår 20 minuters coachning och handledning varje vecka. Träffarna med kursledare sker på helgfria vardagar och på dagtid.

I den mån det är möjligt och deltagare är intresserade, så försöker vi hålla föräldrakurser i grupp, dagtid.

Tipsa gärna andra föräldrar och viktiga vuxna som kan vara intresserade!

Startdatum: Enligt överenskommelse
Tid: Dagtid

Anmäl dig till föräldrakurs

Barn i föräldrars fokus vid skilsmässa eller separation (BiFF)

BiFF är en utbildning för föräldrar i familjerättsliga konflikter. Det kan handla om vårdnad, boende och umgänge. Du får hjälp att förstå hur barnet påverkas av konflikten och hur du kan förbättra barnets situation.

Träffarna är vid tre tillfällen i grupp tillsammans med andra föräldrar i liknande situation. Vi träffas cirka 2 timmar/gång. Utbildningen är kostnadsfri och fika ingår.

Kursledarna är socionomer med många års erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar.

Du kan anmäla dig som förälder även om den andre föräldern väljer att inte delta.

Anmäl dig till BiFF

Nyhetsbrev och sociala medier

För att få aktuella tips om stöd i din föräldraroll, kan du prenumerera på nyhetsbrevet om föräldraskap. Det riktar sig till föräldrar, andra viktiga vuxna och personal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Skicka in din e-postadress här. Du kommer att få ett e-postmeddelande där du bekräftar att du vill ha nyhetsbrevet.Här kan du läsa tidigare nummer:

Föräldrar Emellan

Du kan även få information via Föräldrar Emellan. Föräldrar Emellan erbjuder föräldrar i Halmstad aktiviteter för att främja barn och ungas hälsa och positiva utveckling. Aktiviteterna är regelbundna och kostnadsfria. De ska ge dig som förälder kunskap, inspiration, konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte som stärker din föräldraroll.

Föräldrar Emellan på Facebook

Föräldrastöd i samverkan med andra

Förebyggande enheten samverkar gärna med andra aktörer, och arrangerar kurser tillsammans med exempelvis skola, förskola och föreningar. Då är det du som extern aktör som ansvarar för rekrytering av kursdeltagare.

Föräldrastödet går att anpassa till grupper, som föräldrar i en klass eller på SFI.

Var med i "Föräldrar Emellan"

Föräldrar Emellan anordnar workshops och föreläsningar. Målgruppen är föräldrar och andra med barn i sin närhet. Det är ett samarbete mellan Halmstads kommun, HFAB, Region Halland, Studieförbundet ABF, Studiefrämjandet, Halmstads församling, Rädda barnen, Sensus, Länsförsäkringar, Makalösa föräldrar samt Funktionsrådet. Vill din organisation vara med och dela med er av er kunskap?

Föreläsningar

Tips och stöd i olika ämnen

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Som förälder känner man ofta på sig när något är fel! Din roll som förälder är jätteviktig, inte minst när det kommer till frågor om olika former av droger, som till exempel: Hur ska jag som förälder ta upp och prata om alkohol och cannabis med min tonåring utan att det blir fel och slutar i gräl och misstänksamhet?

Energidrycker

Från flera skolor i Halmstad kommun, påtalar personal att elever konsumerar energidryck under skoldagen. Detta leder till att eleverna kan bli rastlösa och okoncentrerade. Enligt livsmedelsverkets finns det underlag att säga att överkonsumtion och extremkonsumtion kan ge obehagliga upplevelser och leda till ohälsa.

Medier och internet

Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? På statens mediaråd kan du få en massa bra tips. Här hittar du bland annat "Digitala medier på föräldriska", om exempelvis Youtube, Snapchat, Tiktok och spel.

NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

NPF är ett samlingsnamn för exempelvis ADHD, ADD och autism. För att få veta om ditt barn har NPF behöver ni gå igenom en utredning. Därefter kan ni få stöd.

Föreningen Attention ordnar föreläsningar om NPF där du kan träffa föräldrar i samma situation.