• Halmstads webbplatser

Hjälp med att ta hand om ditt barn

Om du har svårt att ta hand om ditt barn finns det möjlighet att få olika typer av avlastning i vardagen. Det finns också möjlighet för ditt barn att bo hos någon annan.

En kontaktperson eller kontaktfamilj tar hand om ditt barn ibland för att ditt barn ska få miljöombyte och stimulans.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning finns det även möjlighet för barnet att bo på korttidshem under vissa perioder. Det finns också möjlighet att få avlösare i hemmet eller ledsagare som kan ta ut barnet på aktiviteter.

Skulle det behövas kan ditt barn få bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Det kallas familjehem.

Om ni som föräldrar dör eller av andra skäl inte kan ta hand om ert barn kan en särskilt förordnad förmyndare behöva utses åt barnet.