• Halmstads webbplatser

Familje­rådgivning för par- och familje­relationer

På familjerådgivningen finns samlad kunskap om par- och familjerelationer. Här kan ni få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Familjerådgivning är till för alla – oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsvariation och religion- eller trosuppfattning.