Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra arbete som kräver gatuavstängningar, trafikregleringar eller liknande åtgärder på antingen väg, cykelbana eller trottoar ska en trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas in till kommunen senast två veckor innan arbetet inleds.

Senast två veckor innan arbetet sätter igång ska trafikanordningsplanen vara inskickad, och planen skall vara granskad av Halmstads kommun innan arbetet påbörjas.

Skicka in ansökan om trafikanordningsplanlänk till annan webbplats

Entreprenören som söker trafikanordningsplan ska informera Räddningstjänsten samt kollektivtrafiken om arbetena påverkar framkomligheten.

Kontakt på Nobina (kollektivtrafik): Magnus Feldt, magnus.feldt@nobina.se
Räddningstjänsten når du via Halmstad Direkt, 035-13 70 00.

Halmstads kommun strävar efter att följa Trafikverkets föreskrifter när det gäller trafikanordningsplaner. Behöver du tips kan du se förslag i Trafikverkets exempelsamling.

Mer information finns i broschyren "Arbete på väg - Handbok för Halmstads kommun".länk till annan webbplats