Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunens budget

Att driva Halmstads kommun kostar nästan sex miljarder kronor. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle.

Den största delen av de här pengarna bidrar du som halmstadsbo med genom den skatt du betalar.

I Halmstad är skatten 20,98 kronor per hundralapp.

Nedan kan du se hur mycket pengar varje nämnd har för att driva sin verksamhet.

Nämndernas driftsbudget år 2020

Nämnd

Miljoner kr

Barn- och ungdomsnämnden

2 149

Hemvårdsnämnden

1 191

Socialnämnden

769

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

687

Teknik- och fritidsnämnden

268

Kommunstyrelsen

229

Kulturnämnden

128

Räddningsnämnden

78

Servicenämnden

23

Fastighetsnämnden

11

Kommunfullmäktige

15

Miljönämnden

32

Byggnadsnämnden

1

Nämnden för Laholmbuktens VA

7

Övrigt (löneavtal, oförutsett etcetera)

228

Totalt

5 809

Redovisade siffror i tabellen är nettokostnader. Till detta skall läggas medel för investeringar, vilka är engångsutgifter som exempelvis byggnation av förskolor.

Ekonomi i balans

Resultatnivåerna för kommunen ligger på 42 miljoner kronor år 2020, 27 miljoner år 2021 och 47 miljoner år 2022. Detta innebär att lagens krav på en ekonomi i balans uppfylls under de närmaste åren.

Investeringsnivåerna ligger i likhet med tidigare år på en hög nivå. Sammanlagt räknar kommunen med att investera för 4 081 miljoner kronor under åren 2020 till och med 2022.