• Halmstads webbplatser

Föräldrastöd

Som förälder är du väldigt viktig för ditt barn, men det är inte alltid lätt att vara den förälder man önskar vara. Det är bra att söka hjälp tidigt. Kommunen erbjuder stöd till dig i din föräldraroll via exempelvis råd- och stödsamtal, kurser och föreläsningar.

Akut hjälp

Om något farligt håller på att hända, ring SOS Alarm på 112.

Är du orolig för att ditt eller någon annans barn far illa?

Orosanmälan för barn som far illa

Övriga tider kan du nå socialjouren via SOS Alarm på 112.

Råd och stöd

Råd- och stödsamtal

Vi erbjuder dig stöd i ditt föräldraskap och hur du kan bemöta ditt barn eller ungdom. I samtalen pratar vi om det du vill ta upp och få hjälp med. Du kan ta upp din oro för ditt barn, konflikter eller hur du stärker relationen till ditt barn. Samtalen kan ske individuellt, i par eller som familj.

Samtalen kostar ingenting. Vi skriver ingen journal och du kan vara anonym.

Kontakta oss

Måndag–torsdag klockan 9–15
Fredagar och vardag före helgdag klockan 9–12

Telefon: 035-18 27 41
E-post: forebyggandeenheten@halmstad.se

Utanför telefontiden kan du kontakta kommunens kontaktcenter på kontorstid:

Tips om föräldraskap

  • Ha positiv tid tillsammans med ditt barn
  • Lägg märke till och sätt ord på det som barnet eller ungdomen gör bra
  • Alla känslor är okej
  • Prova er fram – vad fungerar för just er familj?
  • Trygghet kan innebära att stå fast vid ett nej
  • Välj dina strider

Föräldrakurser som kommunen erbjuder

Föräldrakurserna hålls löpande under året. Om du är osäker på vilken kurs som passar dig, kontakta förebyggande enheten.

Föräldrakurs i grupp

Trygghetscirkeln (0–6 år)

Trygghetscirkeln riktar sig till föräldrar med barn i åldern 4 månader–6 år. Kursen är uppdelad i sex tillfällen och varje träff är 1,5 timme.

Syftet med kursen är att stödja barnets utveckling av trygg anknytning till sin förälder.

ABC föräldrastödsprogram (3–12 år)

ABC riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Programmet sträcker sig över ungefär två månaders tid och är uppdelad i fyra träffar. Varje träff är 2,5 timme.

Syftet med kursen är att stärka familjerelationen och att hjälpa föräldrar att bättre handskas med vardagssituationer.

COPE tonår (12–18 år)

Cope tonår riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12–18 år. Kursen består av sju tillfällen och varje träff är 1 timme.

Syftet med kursen är att utforska strategier och förhållningssätt för att minska tjat och konflikter samt stärka relationen till tonåringen.

Föräldraskap i Sverige (0–18 år)

Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället. Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige.

Kursen består av fem träffar med fokus på olika teman. Varje träff är 2,5 timme.

Föräldrakurs enskilt

COPE (3–18 år)

COPE är en digital kurs på egen hand med 20 minuter coachning per tema. Kursen riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3–18 år och består av sju tillfällen.

Syftet med kursen är att utforska strategier och förhållningssätt för att minska tjat och konflikter samt stärka relationen till barnet.

Intresseanmälan till föräldrakurs

Anmäl dig till föräldrakurs

Nyhetsbrev

För att få aktuella tips om stöd i din föräldraroll, kan du prenumerera på nyhetsbrevet om föräldraskap. Det riktar sig till föräldrar, andra viktiga vuxna och personal. Här kan du läsa det senaste numret:

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Skicka in din e-postadress här. Du kommer att få ett e-postmeddelande där du bekräftar att du vill ha nyhetsbrevet.

Föräldrar Emellan

Föräldrar Emellan i Halmstad ordnar och stödjer föreläsningar med fokus på föräldraskap. Alla föreläsningarna är gratis. Du hittar information om kommande föreläsningar här nedan och via nätverkets Facebooksida.

Föräldrar Emellan är ett nätverk av kommunala, civila och privata aktörer.

Föräldrar Emellan Halmstad på Facebook

Var med och stötta Föräldrar Emellan i Halmstad

Vill din organisation eller förening dela med er av er kunskap och tips om föräldraskap? Kontakta förebyggande enheten.

Föreläsningar