Kommande tomter

Här presenteras kommande projekt med kommunala småhustomter.

Kemisten i Halmstads centrum

Där Lundgrens gjuteri tidigare låg byggs ett nytt kvarter upp, kvarteret Kemisten. Här är det nära till centrum, resecentrum, skola och förskola. Halmstads kommun kommer att kunna erbjuda nio fribyggarradhustomter i kvarteret via den kommunala tomtkön.

Köparna kommer att bygga sitt eget radhus och tillsammans med övriga köpare ha gemensam parkering och sophantering som hanteras i en gemensamhetsanläggning. Boendet passar perfekt för dig som vill bygga eget men som är ute efter något mindre och centralt beläget.

Konceptet med fribyggarradhus är nytt för Halmstads kommun och har aldrig förr erbjudits i tomtkön. Fribyggarradhus finns i både Mariastaden i Helsingborg samt Södra Råbylund i Lund.

Planerad säljstart under 2022.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Öppna kartan för att få mer information om detaljplanen.

Fyllinge – Fjärde kvadranten

Den sista etappen av Fyllinge Fjärde kvadranten ska byggas ut. De tidigare etapperna har varit mycket populära. Stort fokus läggs på god framkomlighet med cykel- och gångtrafik. Vi planerar ett centrum med olika verksamheter samt vacker parkmiljö. En separat bussgata genom området ökar framkomligheten för de som vill åka kollektivt.

Totalt planeras cirka 350 bostäder i olika upplåtelseformer, bland annat ett äldreboende. En ny förskola kommer också att byggas. Villatomternas storlekar varierar mellan 500–700 kvadratmeter och har en generös byggyta där flertalet har möjlighet till parkering på tomten.

I sista utbyggnadsetappen kommer cirka 35 småhustomter att släppas som kommer att säljas via den kommunala tomtkön.

Planerad säljstart under år 2022/2023.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Öppna kartan för att få mer information om detaljplanen.

Gullbrandstorp

Halmstads kommun kommer att kunna erbjuda 19 villatomter i Gullbrandstorp i ett nybyggt villaområde beläget i den norra delen av Gullbrandstorp. Utbyggnad av området har pågått etappvis sedan 2013.

Villatomterna är mellan 700–1 000 kvadratmeter stora med en generös byggrätt och de kommer att erbjudas i den kommunala tomtkön. Tomterna är perfekt för dig som vill bygga egen villa med närheten till både natur och service så som kollektivtrafik och skola.

Planerad säljstart år 2023.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Öppna kartan för att få mer information om detaljplanen.