Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Vad är olovligt byggande?

Det strider mot plan- och bygglagen att utan beviljat lov bygga något, ändra marken eller riva något. Även om du har fått bygglov får du inte börja bygga utan startbesked eller börja använda en byggnad utan att ha fått slutbesked. Det är även olovligt att inte följa ett beviljat lov eller att förvanska en bevarandevärd byggnad. Att börjar göra något som kräver bygglov, anmälan, start- eller slutbesked utan att ha fått det kan leda till en sanktionsavgift eller att det som har byggts måste rivas.

Om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller upptäcker en ovårdad tomt kan du anmäla det.

Anmäl olovligt byggande