Problem i hyreslägenhet

Om du har problem med miljön i din hyresbostad, så framför det först skriftligt till din hyresvärd, innan du kontaktar kommunen.

Skriv ner vad ditt problem gäller

Det kan till exempel vara:

Skriv ner hur ofta du upplever problemen

  • varje dag
  • varje vecka
  • varje månad
  • enstaka gång per år
  • Annat tidsintervall?

Skriv ner vad orsaken till problemet är

Skicka in till din hyresvärd

Skicka det du skrivit till din hyresvärd och vänta på svar och att problemet ska åtgärdas.

Kontakta kommunen om du inte får svar

Om felen inte åtgärdas eller om fastighetsägaren dröjer mer än två veckor med att lämna besked till dig efter att du felanmält kan du kontakta kommunen.

Halmstads kommun gör då en bedömning om klagomålet är befogat, det vill säga om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om klagomålet bedöms vara befogat tas en timavgift ut av hyresvärden för nedlagd tid i ärendet.