På Lummerskolan finns ett väl utvecklat pedagogiskt arbetssätt som är anpassat för elever inom grundsärskolan med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

Hitta hit

Adress:
Lummervägen 51, 302 40 Halmstad