• Halmstads webbplatser

Om skolan

Snöstorpsskolan ligger i de östra delarna av Halmstad. På skolan går omkring 380 elever i årskurserna F–5. Varje årskurs har mellan två till tre klasser A, B och C. Skolan har en stor skolgård med bra möjligheter till olika aktiviteter. I närområdet finns grönområden, lekplatser och strövområden vid Fylleåns dalgång.

Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Klaraskolan för att gå årskurs 6–9.

Fritidshem

Snöstorpsskolan har många elever som går på fritidshem som är uppdelad på fyra olika fritidshem. Årskurs F–2 har tre avdelningar, Lagunen, Berget och Orkanen. Fritids för årskurs 3–5 heter Glöden. Fritidshemmen samverkar och gör ibland aktiviteter tillsammans.

Ny skola i Snöstorp

Till hösten 2026 finns det planer för en ny skola i området för årskurs 4–9, Lyckedalsskolan.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan får maten från Östergårdsskolan.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

På Snöstorpsskolan har vi tre team som arbetar med trivsel och trygghet. Det är rastvärdsteamet som arbetar med meningsfulla raster och vi har ett lekotek. Det är värdegrundsteamet och trygghetsteamet som arbetar främjande och förebyggande.

Plan mot diskrimering

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

På Snöstorpsskolan arbetar vi aktivt med elevinflytande i så många sammanhang som möjligt, och i alla verksamheter. Eleverna ges inflytande över undervisningens och utbildningens utformning i fritidshem och från förskoleklass och uppåt. Varje klass har regelbundet klassråd där elevernas frågor kring deras miljö och undervisning diskuteras. Skolan har också ett elevråd där alla klasser är representerade. Elevrådet träffas regelbundet, fem gånger per läsår och leds av rektorer.