• Halmstads webbplatser

Om skolan

Bäckagårdsskolan är en årskurs F–5 skola med cirka 270 elever. Skolan ligger i Söndrum och har två fritidshem som är integrerade i skolans verksamhet.

Närheten till hav och natur ger oss möjlighet till kreativ utomhuspedagogik. Den stora skolgården med skog, idrottsplaner, gungor och klätterställningar inbjuder till lek och aktiviteter av många olika slag.

I årskurs 5 går eleverna i paviljongerna. Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Söndrumsskolan för att gå årskurs 6–9.

Fritidshem

Skolans fritidshem består av två avdelningar: Skogshyddan för elever i förskoleklass och årskurs 1 och Ljunghem för elever i årskurs 2 till och årskurs 5. Skola och fritidshem ligger i samma hus och har ett nära samarbete.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Maten kommer från Kattegattgymnasiet.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Bäckagårdsskolans vision

”Bäckagårdsskolans vision är att alla barn ska utvecklas till socialt ansvarsfulla, kreativt skapande och kritiskt tänkande individer som kan göra jämförelser, dra egna slutsatser och tillämpa sina kunskaper och färdigheter i vårt samhälle och i vår omvärld”

Hälsofrämjande skola

Bäckagårdsskolan har en inriktning som hälsofrämjande skola. För oss innebär det att vi gemensamt över hela skolan och fritidshemmen lägger extra stor vikt vid tre hälsoinriktade prioriteringar: rörelse, trivsel och kost.

Rörelseglädje på skolan

Skolan skapar rörelseglädje genom exempelvis olika rastaktiviteter, "Röris" och andra rörelsefrämjande aktiviteter. Fritidshemmen anordnar utflykter varje vecka där rörelsen är prioriterad. Fritidshemmen erbjuder även idrott och aktiviteter i skolans idrottshall och på skolgården.

Trivsel och glädje på skolan

Öka upplevelsen av trivsel och glädje på skolan genom fadderverksamhet och elevernas möjlighet till inflytande. Stor vikt läggs vid att eleverna ska känna sig trygga och motiverade, samt uppleva studiero.

Kost och hälsa på skolan

På skolan arbetar vi för att öka medvetenheten om kostens betydelse för hälsa och inlärning. Det märks exempelvis genom stort utbud av grönsaker och råkost till lunchen samt näringsriktiga mellanmål under fritidstiden.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.