Lov och stängnings­dagar

Vissa dagar på året är skolan och fritidshemmet stängt för planering och utbildning för personalen.

Skolans studiedagar och fritidshemmets planeringsdagar

 • 9 januari 2023
 • 9 mars 2023
 • 17 maj 2023
 • 12 juni 2023

Grundsärskolans studiedagar

 • 9 januari 2023
 • 15 mars 2023
 • 22 maj 2023

Grundsärskolans fritidshems planeringsdagar

 • 31 oktober 2022
 • 9 januari 2023
 • 15 mars 2023
 • 22 maj 2023
Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag

Grundskolornas läsårstider och lov

Höstterminen 2022

Övergång från förskola till fritidshem: måndag 8 augusti
Terminsstart: måndag 15 augusti
Höstlov: måndag 31 oktober – fredag 4 november (vecka 44)
Terminsavslut: torsdag 22 december

Vårterminen 2023

Terminsstart: tisdag 10 januari (måndag 9 januari är studiedag så skolan öppnar tisdag 10 januari)
Sportlov: måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 3 april – torsdag 6 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 19 maj
Lovdag: måndag 5 juni
Terminsavslut: torsdag 8 juni

Höstterminen 2023

Övergång från förskola till fritidshem: måndag 31 juli
Terminsstart:
onsdag 16 augusti
Höstlov: måndag 30 oktober – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsavslut: torsdag 21 december

Vårterminen 2024

Terminsstart: onsdag 10 januari
Sportlov: måndag 19 februari – fredag 25 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 2 april – fredag 7 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 12 maj
Terminsavslut: onsdag 12 juni

Ansök om ledighet – grundskolan

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan

Nationella provdatum för elever i årskurs 6 och 9

De nationella proven i årskurs 6 och 9 består av flera delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Inga ledigheter kommer att beviljas de dagar det är nationella prov.