Lov och stängnings­dagar

Vissa dagar på året är skolan och fritidshemmet stängt för planering och utbildning för personalen.

Skolans studiedagar och fritidshemmets planeringsdagar

  • 16 augusti 2021 (Skolan är stängd, hösttermien har inte börjat och fritidshemmet är stängt)
  • 15 september 2021 (Skolan och fritidshemmet stängt)
  • 25 november 2021 (Skolan och fritidshemmet stängt)
  • 10 januari 2022 (Skolan är stängd, vårtermien har inte börjat och fritidshemmet är stängt)
  • 1 februari 2022 (Skolan och fritidshemmet stängt)
  • 10 juni 2022 (Skolan är stängd för sommarlov och fritidshemmet stängt)
Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag

Grundskolornas läsårstider och lov

Vårterminen 2021

Terminsstart: måndag 11 januari
Sportlov: måndag 22 februari – fredag 26 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 6 april – fredag 9 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 14 maj
Terminsavslut: torsdag 10 juni

Höstterminen 2021

Fritidshem start: måndag 2 augusti
Terminsstart: tisdag 17 augusti
Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsavslut: onsdag 22 december

Vårterminen 2022

Terminsstart: måndag 10 januari
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari
Påsklov: måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj
Terminsavslut: torsdag 9 juni

Ansök om ledighet – grundskolan

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan

Nationella provdatum för elever i årskurs 6 och 9

De nationella proven i årskurs 6 och 9 består av flera delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Inga ledigheter kommer att beviljas de dagar det är nationella prov.