• Halmstads webbplatser

Lov och stängnings­dagar

Vissa dagar på året är skolan och fritidshemmet stängt för planering och utbildning för personalen.

Skolans studiedagar

  • 22 maj 2024

Skolan har också studiedag följande datum (gemensamma datum för alla grundskolor och anpassade grundskolor i Halmstads kommun):

  • 11 september 2024
  • 10 oktober 2024
  • 27 november 2024
  • 3 mars 2025
  • 2 maj 2025

Fritidshemmets planeringsdagar

  • 22 maj 2024

Fritidshemmet har också planeringsdag följande datum (gemensamma datum för alla fritidshem i Halmstads kommun):

  • 11 september 2024
  • 27 november 2024
  • 3 mars 2025
Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag

Grundskolornas läsårstider och lov

Vårterminen 2024

Terminsstart: onsdag 10 januari
Sportlov: måndag 19 februari – fredag 23 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 2 april – fredag 5 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 10 maj
Terminsavslut: onsdag 12 juni

Höstterminen 2024

Övergång från förskola till fritidshem: måndag 5 augusti
Terminsstart: onsdag 14 augusti
Höstlov: måndag 28 oktober – fredag 1 november (vecka 44)
Terminsavslut: fredag 20 december

Vårterminen 2025

Terminsstart: torsdag 9 januari
Sportlov: måndag 17 februari – fredag 21 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 14 april – torsdag 17 april (vecka 16)
Lovdag: fredag 30 maj
Terminsavslut: onsdag 11 juni

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan

Nationella provdatum för elever i årskurs 6 och 9

De nationella proven i årskurs 6 och 9 består av flera delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Inga ledigheter kommer att beviljas de dagar det är nationella prov.