Om skolan

Andersbergsskolan är Hallands mest internationella skola med barn från cirka 30 olika länder. Skolan har cirka 430 elever i årskurs F–5.

Skolval för elever i årskurs 5

Välj skola till när ditt barn ska börja i årskurs 8

Till hösten 2021 kommer ditt barn att börja i årskurs 6 med placering på Klaraskolan. Redan nu behöver du och ditt barn göra ett skolval inför årskurs 8 höstterminen 2023. Du kan göra valet att:

 1. Gå årskurs 8 och 9 på Klaraskolan eller
 2. Gå årskurs 8 och 9 på Fyllingeskolan.

Det finns 24 platser för de elever som går kvar på Klaraskolan och 50 platser för eleverna som flyttar till Fyllingeskolan.Alla klasser är placerade i Klaraskolans lokaler under läsåren 2021/22 – 2022/23. De klasser som ska flytta till Fyllinge 2023 tillhör Fyllingeskolan men är tillfälligt placerade i Klaraskolan till och med vårterminen 2023.

Så gör du ditt skolval

 1. Under vecka 12–14 ska du göra ditt skolval. Inbjudan till skolvalet skickas via e–post till dig som har din e–postadress registrerad i Unikum, eller via brev.
 2. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda godkänna skolvalet.
 3. Efter vecka 14 placeras eleverna i klasser för Fyllingeskolan 2023 och i Klaraskolan. OBS – Under kommande två läsår går alla elever i Klaraskolan.
 4. Om fler sökande än antal platser finns fördelas eleverna efter: Syskon har förtur, lottning
 5. Senast den 21 april kommer du att få beslut om skola digitalt eller via brev.

Gör du inget val tilldelas du plats på den skola där det finns ledig plats. Elevplatser kommer först att tilldelas eller lottas till de som gjort ett val.

Mer information och hjälp

Behöver du hjälp med att fylla i valblanketten eller har någon ytterligare fråga kan du få hjälp med det via informationsdisken på Medborgarservice.

Ralf Lind, rektor och Frida Ahlgren, samordnare från Andersbergsskolan finns på plats på Medborgarservice den 29 mars och den 30 mars klockan 16.00–19.00 för att svara på frågor. Kontakta Medborgarservice för att boka tid, det finns också möjlighet till drop-in i mån av plats och utifrån gällande restriktioner utifrån den pågående pandemin.

Bakgrund

Antalet elever i området kring Klaraskolan ökar och detta innebär att Klaraskolan inte kommer kunna ta emot alla elever. Barn– och ungdomsnämnden har beslutat att Andersbergsskolan ska få en om– och tillbyggnad och bli en skola för årskurs F–3 inom några år. Även Snöstorpsskolan ska bli en skola för årskurserna F–3. I Fyllinge byggs en ny skola för årskurs F–3 och den nuvarande skolan ska ha årskurserna 4–9. Den nya skolan ska vara byggd till hösten 2023 vilket innebär att det finns fler platser för årskurs 4–9.I Snöstorp/Stenamarken byggs en ny skola för årskurserna 4–9 som ersätter Klaraskolan som är en tillfällig paviljongskola. Den nya skolan på Snöstorp/Stenamarken beräknas vara klar till läsåret 2025/26.

Information for parents of children in year 5 at Andersbergsskolan

Choice of school for when your child will begin year 8

In autumn 2021, your child will begin year 6, with a place at Klaraskolan. You and your child must already now make your choice of school for year 8, beginning in autumn 2023. You can choose to either:

 1. Attend years 8 and 9 at Klaraskolan, or
 2. Attend years 8 and 9 at Fyllingeskolan.

There are 24 places available for students who will remain at Klaraskolan, and 50 places for students who will move to Fyllingeskolan.All classes will be placed in Klaraskolan’s premises during the school years 2021/22 and 2022/23. Those classes that will move to Fyllinge in 2023 belong to Fyllingeskolan, but will be temporarily located at Klaraskolan until (and including) spring term 2023.

How to make your choice of school

 1. During weeks 12 to 14, you must register your choice of school.An invitation to make your choice will be sent by email to the email address you have registered with Unikum, or by letter.
 2. If the child has two parents/guardians, both must confirm the choice of school.
 3. After week 14, the students will be placed in classes for Fyllingeskolan 2023 and in Klaraskolan.
  NB! For the next two school years, all students will attend Klaraskolan.
 4. If the number of applicants exceeds the number of places, the places will be distributed according to: Sibling priority, lottery
 5. You will be informed of the decision either digitally or by letter by no later than 21 April.

If you do not register a choice, your child will be allocated a place at the school where places are available. Those students who submitted a choice will be allocated a place first.

More information and help

If you need help to complete the form, or if you have any questions, you can find help via the information desk at Medborgarservice.

Ralf Lind and Frida Ahlgren (the head and the coordinator at Andersbergsskolan) will be present at Medborgarservice on 29 March and 30 March, 16.00–19.00, in order to answer questions. Please contact Medborgarservice to book an appointment. It is hoped that it will also be possible to provide a drop-in service, if time is available and with consideration to the applicable restrictions with regard to the ongoing pandemic.

Background

The number of students in the area around Klaraskolan is increasing, which means that Klaraskolan is no longer able to accommodate all students.Barn- och ungdomsnämnden has decided that Andersbergsskolan will be expanded, and within a few years it will become an “F­3” school (school for preschool class up to year 3 students). Snöstorpsskolan will also become an F­3 school. In Fyllinge, a new school is being built for years F­3, and the present school will teach students in years 4­9. The new school will be ready by autumn 2023, which means that there will be more places available for students in years 4­9.

In Snöstorp/Stenamarken, a new school is being built for years 4­9 as a replacement for Klaraskolan, which is currently operating as a temporary school. The new school at Snöstorp/Stenamarken is expected to be ready in time for the school year 2025/26.

معلومات لأولياء أمور الطلبة في الصف الخامس في مدرسة أندشبيري Andersbergsskolan

اختر المدرسة التي سينتسب إليها طفلك عندما يبدأ في الصف الثامن

في الفصل الدراسي لخريف عام 2021 ، سيبدأ طفلك في الصف السادس في مدرسة كلاراKlaraskolan . عليكما الآن أنت وطفلك اختيار المدرسة التي سينتسب إليها طفلك في الصف الثامن في خريف عام 2023. هناك اختياران يمكنك أن تختار من بينهما:

 1. ارتياد الصفين الثامن والتاسع في مدرسة كلارا Klaraskolan أو
 2. ارتياد الصفين الثامن والتاسع في مدرسة فيلينغي Fyllingeskolan

هناك 24 مكاناً للطلاب الذين سيبقون في مدرسة كلاراKlaraskolan و 50 مكاناً للطلاب الذين سينتقلون إلى مدرسة فيلينغي Fyllingeskolan .ستوضع جميع الصفوف في مباني مدرسةKlaraskolan خلال الأعوام الدراسية 2021/2022- 2022/2023 . الصفوف التي ستنتقل إلى مدرسة Fyllingeskolan في عام 2023 سيتم وضعها مؤقتاً في Klaraskolan حتى الفصل الدراسي لربيع عام 2023،على الرغم من أنها صفوف تنتمي إلى مدرسة Fyllingeskolan.

هذه هي الطريقة التي تختار بها المدرسة

 1. يجب عليك أن تختار المدرسة خلال الأسابيع 12-14. سيتم إرسال دعوة لاختيار المدرسة عبر البريد الإلكتروني إلى أولياء الأمور الذين لديهم عناوين البريد الإلكتروني مسجلة في Unikum أو من خلال رسالة بريدية.
 2. إذا كان للطفل وليّي أمر اثنين/وصيّين فعلى كليهما أن يوافقا على الاختيار المدرسي.
 3. بعد الأسبوع 14 سيتم تحديد أماكن الطلاب في الصفوف لمدرسة Fyllingeskolan 2023 ولمدرسة Klaraskolan. ملاحظة - خلال العامين الدراسيين المقبلين سيكون جميع الطلاب في مدرسة Klaraskolan .
 4. إذا كان عدد المتقدمين لمدرسة معينة أكبر من عدد الأماكن، فسيتم توزيع الطلاب استناداً إلى:
  الأشقّاء لهم حق الأولوية
  القرعة
 5. بحلول 21 أبريل/نيسان كحد أقصى ستكون قد تلقيت القرار بشأن اختيار المدرسة رقمياً أو برسالة بريدية.

إذا لم تقم بتحديد أي اختيار فسيتم تخصيص مكان لطفلك في المدرسة التي يوجد فيها مكان شاغر. لكن في الدرجة الأولى سيتم توزيع أماكن الطلاب أو القيام بالقرعة لتوزيع الأماكن للطلاب الذين قاموا بتحديد اختياراتهم.

للمزيد من المعلومات وللحصول على المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ملء استمارة تحديد الاختيار أو إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فيمكنك الحصول على المساعدة في ذلك عن طريق مكتب المعلومات في Medborgarservice .

سيكون المدير السيد رالف ليند Ralf Lind والمنسّقة السيدة فريدا أهلغرين Frida Ahlgrenمن مدرسة Andersbergsskolan متواجدين في المكان في Medborgarservice في 29 مارس/آذار و 30 مارس/آذار الساعة 4.00 عصراً -7.00 مساءً للإجابة على أسئلتكم. اتصل بـ Medborgarservice لحجز موعد. كما وهناك أيضاً إمكانية للحضور بدون موعد وذلك استناداً إلى ما إذا كان هنالك مكان متوفّر واستناداً إلى القيود السارية بسبب جائحة كورونا الحالية.

خلفية معلوماتية

إن عدد الطلاب الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بمدرسةKlaraskolan في تزايد مما يعني بأن Klaraskolan لن تكون قادرة على استيعاب جميع الطلاب.

لقد قرر مجلس الأطفال والشباب إعادة بناء وتوسيع مدرسةAndersbergsskolan بحيث تصبح مدرسة للصفوف من الصف التمهيدي (التحضيري للمدرسة) حتى الصف الثالث في غضون بضع سنوات. ستصبح مدرسة Snöstorpsskolan أيضاً مدرسة للصفوف التمهيدي (التحضيري للمدرسة) حتى الصف الثالث. كما ويتم حالياً بناء مدرسة جديدة في Fyllinge للصفوف التمهيدي (التحضيري للمدرسة) حتى الصف الثالث، والمدرسة الحالية ستكون للصفوف من الرابع إلى التاسع.

حالياً يتم بناء مدرسة جديدة فيSnöstorp/Stenamarken للصفوف الرابع حتى التاسع، وهي مدرسة ستحل محل مدرسة Klaraskolan والتي هي عبارة عن مدرسة مؤقتة مبنية بشكل مؤقت. من المتوقع أن تكون المدرسة التي يتم بناؤها فيSnöstorp/Stenamarken جاهزة بحلول العام الدراسي2025/2026 .

Informacion për ty që ke fëmijë në klasën e 5-të në Andersbergsskolan

Zgjedh shkollën kur fëmija do të filloj klasën e 8-të

Në vjeshtë 2021fëmija ytë do të filloj klasën e 6 me vendosje në Klaraskolan. Qysh tani ti dhe fëmija ytë duhet të bëni zgjedhjen e shkollës për semestrin vjeshtor të klasës 8, 2023. Ti mund të bësh zgjedhjen që fëmija të:

 1. Vijoj klasën 8 dhe 9 në Klaraskolan ose
 2. Vijoj klasën 8dhe 9 në Fyllingeskolan.

Ekzistojnë 24 vende për nxënësit që ngelin në Klaraskolan dhe 50 vende për nxënësit që shkojnë në Fyllingeskolan.Të gjitha klasat janë të vendosura në lokalet e Klaraskolan gjatë viteve shkollore 2021/22 - 2022/23. Klasët që shkojnë në Fyllinge 2023 i takojnë Fyllingeskolan po përkohësisht janë të vendosura në Klaraskolan deri në semestrin pranveror 2023.

Kështu e bënë zgjedhjen shkollore

 1. Gjatë javës 12-14 duhet t’a bësh zgjedhjen e shkollës. Ftesa për zgjedhje të dërgohet përmes e-mailit nëse e ke regjistruar e-mailin në Unikum, ose përmes letrës.
 2. Nëse fëmija e i ka dy prindër me përgjegjësi prindore, që të dytë duhet ta miratojnë zgjedhjen e shkollës.
 3. Pas javës 14 vendosen nxënësit në klasët e Fyllingeskolan 2023 dhe në Klaraskolan. VINI RE – Gjatë dy viteve të ardhshme shkollore të gjithë nxënësit shkojnë në Klaraskolan.
 4. Nëse ka më shumë të interesuar sesa vende atëherë vendet ndahen sipas:
  Motrat/vllezërit kanë përparësi
  Shortit
 5. Më së voni deri më 21 prill do të njoftehesh me vendimin, përmes letre apo e-mailit.

Nëse nuk bënë zgjedhje ty të ndahet një vend aty ka ku vende të lira. Vendet së pari do t’u ndahen apo t’u jepen me short atyre që e kanë bërë një zgjedhje.

Më shumë informacione dhe ndihmë

Nëse ke nevojë për ndihmë që të plotësosh formularin e zgjedhjes apo ke pyetje të tjera, ti mund të t’i drejtohesh sportelit për informata në Medborgarservice.

Rektori Ralf Lind dhe korodinatorja Frida Ahlgren, nga Andersbergsskolan do të jenë në Medborgarservice më 29 dhe 30 mars ora 16.00-19.00 për tu përgjigjur në pyetje. Kontaktoje Medborgarservice për të caktuar kohë, ka mundësi edhe pa caktuar kohë nëse ka vend dhe duke u bazuar në pandeminë që është duke vazhduar.

Historiku

Numri i nxënësve rreth zonës Klaraskolan po rritet dhe kjo do të thotë që Klaraskolan nuk mund t’i pranoj të gjithë nxënësit.

Drejtoria komunale për fëmijë dhe rini ka vendosur që shkolla Andersbergsskolan të rindërtohet dhe të bëhet shkollë për klasët 0-3 brenda dis aviteve. Edhe Snöstoropsskolan do të bëhet një shkollë për klasët 0-3. Në Fyllinge po ndërtohet një shkollë e re për klasët 0-3 dhe shkolla e tanishme do të jetë klasët 4-9. Shkolla e re duhet të jetë gati në vjeshtë 2023 që do të thotë se do të ketë më shumë vende për klasët 4-9.

Në Snöstorp/Stenamarken po ndërtohet një shkollë e re e cila e zëvendëson Klaraskolan e cila është një shkollë e përkohshme paviljoni. Shkolla e re në Snöstorp/Stenamarken llogaritet të jetë gati në vitin shkollor 2025/26.

Skolan är uppdelad i enheterna:

 • Ab1 (årskurs 1–3)
 • Ab2 (förskoleklass och årskurs 4–5)

Det finns också två förberedelseklasser för nyanlända elever.

Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Klaraskolan för att gå årskurs 6–9.

Fritidshem

Varje enhet har tillhörande fritidsavdelningar.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Maten kommer från Östergårdsskolan.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Skolans grundsyn är:

 • Barns lust att lära och glädje tillvaratas
 • Barns erfarenheter, tankar och förståelse är utgångspunkten
 • Barn är kompetenta
 • Barn är problemlösare, kreativa och nyfikna
 • Barn är ansvarstagande, har inflytande och känner delaktighet
 • Barn respekteras

Andersbergsandan präglas av:

 • Vårdat språk
 • Positivt språk
 • Vi hälsar alltid på varandra
 • Vi bryr oss om varandra och ser varandra
 • Alla barn är allas barn
 • Positiv attityd – Jag kan, jag vill, jag vågar
 • Nolltolerans mot våld, dåligt uppträdande och kränkande behandling
 • Förståelse för varandras olikheter och förutsättningar

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.