• Halmstads webbplatser

Om skolan

Andersbergsskolan är Hallands mest internationella skola med barn från cirka 30 olika länder. Skolan har cirka 430 elever i årskurs F–5.

Skolan är uppdelad i enheterna:

 • Ab1 (årskurs F–3)
 • Ab2 (årskurs 4–5)

Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Klaraskolan för att gå årskurs 6–9.

Fritidshem

Varje enhet har tillhörande fritidsavdelningar.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Maten kommer från Östergårdsskolan.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Skolans grundsyn är:

 • Barns lust att lära och glädje tillvaratas
 • Barns erfarenheter, tankar och förståelse är utgångspunkten
 • Barn är kompetenta
 • Barn är problemlösare, kreativa och nyfikna
 • Barn är ansvarstagande, har inflytande och känner delaktighet
 • Barn respekteras

Andersbergsandan präglas av:

 • Vårdat språk
 • Positivt språk
 • Vi hälsar alltid på varandra
 • Vi bryr oss om varandra och ser varandra
 • Alla barn är allas barn
 • Positiv attityd – Jag kan, jag vill, jag vågar
 • Nolltolerans mot våld, dåligt uppträdande och kränkande behandling
 • Förståelse för varandras olikheter och förutsättningar

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.