• Halmstads webbplatser

Om skolan

Frösakullsskolan är en F–5 skola som ligger i samhället Frösakull, cirka 1 mil från Halmstad, med närhet till natur och hav. Skolan har omkring 150 elever i åldrarna 6–11 år. I dag tar skolan emot barn från Frösakull och Vilshärad. På skolan finns heldagsomsorg som är öppen klockan 06.30–18.00.

Efter skolår 4 flyttas eleverna vidare till Gullbrandstorpsskolan för att gå årskurs 6–9. Mellan skolorna finns ett nära samarbete för att verksamheterna ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och därmed skapa en röd tråd i barnens skolgång, från förskoleklass till avslutande skolår 9.

Fritidshem

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Frösakullsskolan får mat från skolköket Gourmet på Lokes förskola i Frösakull. Skolköket är Hallands första kravregistrerade skolkök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Frösakullsskolans mål och värdegrund

Vår grundsyn och vårt förhållningssätt mot barn

 • Alla är lika värda.
 • Varje barn är unikt.
 • Barn är aktiva, kreativa, frågvisa och vetgiriga.
 • Barn har olika inlärningsstilar.
 • Barn är kapabla att leva upp till och ta ansvar.

Pedagogisk grundsyn och arbetssätt

 • Det ska vara roligt i skolan.
 • Barn lär med alla sina sinnen.
 • Man lär sig bäst när man har behov av att kunna och när man tycker det är roligt, spännande och intressant.
 • Barn måste mötas på sin utvecklingsnivå.
 • Barn behöver olika lång tid för att lära sig.
 • Ger vi ansvar växer barnet.
 • Barn behöver ett omväxlande arbetssätt.
 • Man lär av varandra och hela livet.

Föräldrar och deras inflytande

 • Föräldrar har huvudansvaret för sina barn och ska därför känna delaktighet och ges inflytande i våra verksamheter.
 • Föräldrar är en viktig resurs i vårt arbete med barnen.
 • Föräldrarna är en viktig förebild för sina barn.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.