• Halmstads webbplatser

Om skolan

Slottsjordsskolan Söder - blivande Söderskolan (från höstterminen 2026)

Slottsjordsskolan Söder är en F–3 skola med cirka 180 elever. Vi har ett centralt läge med en fantastisk skolgård och utemiljö. Närheten till skog, hav och strand bidrar till en kreativ och lustfylld lärmiljö. På Slottsjordsskolan Söder möter du engagerade pedagoger som i samarbete med hemmen arbetar mot elevernas individuella mål. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö där vi lär av och med varandra. För oss är det viktigt att alla elever utmanas, trivs och känner glädje.

Vi är stolta över vår verksamhet och skolans fina resultat. Vi har närvarande, engagerade pedagoger och skolans relativt lilla storlek skapar en familjär atmosfär där man har bra möjligheter att se varje elev. Vi vet att höga förväntningar och en väl utvecklad undervisning påverkar elevernas måluppfyllelse.

På Slottsjordsskolan Söder, Gentoftevägen 1B, har vi två paralleller med elever från förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem. Efter årskurs 3 fortsätter eleverna till Brunnsåkerskolan för åk 4-9.

Från och med höstterminen 2026 flyttas hela vår verksamhet över till den nybyggda Söderskolan som kommer att bli en F-9 skola. Därmed upphör flödet till Brunnsåkerskolan efter åk 3 och eleverna går hela sin skoltid F-9 på Söderskolan från och med höstterminen 2026.

Fritidshem

På vår skola finns tre fritidshem. Två fritidshem för årskurs F–2 och ett fritidshem för årskurs 3. All fritidsverksamhet har öppet klockan 06.30–18.15.

På våra fritidshem arbetar vi med gemensamma mål, skrivna utifrån skolans värdegrundsarbete och läroplanen.

De demokratiska principernas inflytande, delaktighet och ansvar är utgångspunkten för vårt arbete och något som genomsyrar vår dagliga verksamhet. Eleverna får utveckla olika förmågor på ett lekfullt sätt.

Fritidshemmens pedagogiska planeringar grundar sig på gemensam analys och utvärdering av vår fritidsverksamhet.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel – Slottsjordsskolan Södra

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, via appen IST Home.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.