• Halmstads webbplatser

Om skolan

Fyllingeskolan årskurs F-3 och Solbackeskolan årskurs 4-9

Från och med hösten 2023 är Fyllingeskolan uppdelad på två skolor. Årskurs F–4 befinner sig i vår nya skola, Fyllingeskolan. Årskurs 5–9 befinner sig i den gamla skolan med nytt namn, Solbackeskolan. Trots två skolor så fortsätter vi värna om Vi-känslan.

  • Vi fortsätter utvecklas enligt vetenskaplig grund och vår stabila kompass är riktad mot alla människors lika värde.
  • Vi utvecklar ständigt undervisning och våra lärmiljöer till att möta allas behov.
  • Tillgänglig lärmiljö för alla i våra fritidshem och årskurserna F-9 är vår vision.

Värdegrund

På Fyllingeskolan och Solbackeskolan ser vi värdegrundsarbetet som något som håller oss samman från förskoleklass till årskurs 9. Vi berikas av, och har förståelse för varandras olikheter. Vi har glädje, värme och gemenskap som ledord för att skapa vi-känsla och trygghet!

Skolkultur

Vår skolkultur ska genomsyras av ansvar och hjälpsamhet, där både vuxna och elever trivs och samarbetar i ett tillåtande, prestigelöst klimat. Det känns välkomnande hos oss!

Kunskapssyn

Undervisningen erbjuder olika vägar till samma mål. Den tydliga strukturen, det lustfyllda lärandet och tron på varje individs förmåga skapar goda förutsättningar för hög motivation och elever som tar eget ansvar. Här lär vi av varandra och för livet!

Fritidshem

Fyllingeskolans fritidshem på instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eleverna går tillsammans med elever från Solbackeskolan på Fyllingeskolans fritidshem.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Anmäl ditt barns frånvaro varje morgon i Skola24. Om barnet går på fritids behöver du också sjukanmäla till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar.

Sjukanmälan i Skola24

Elevernas schema

Se schema i Skola24

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.