• Halmstads webbplatser

Om skolan

Brearedsskolan är en enparallellig F-6-skola med strax över 150 elever, som ligger i natursköna Simlångsdalen, cirka två mil utanför Halmstad.

På skolan arbetar cirka 20 personer som alla har gemensamt att vi vill göra skillnad för våra elever. Alla elever ska, efter förmåga, ges goda förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande på vår skola.

Verksamheten använder ofta den fantastiska utemiljön med idrottsplats, skog och sjö.

Fritidshem

Skolans fritidshem består av två avdelningar, Laxen och Gäddan. Båda avdelningarna använder sig flitigt av vår fantastiska utemiljö. Minst en dag i veckan är utedag och då använder vi oss ofta av vår grillplats för att göra vår mellanmål.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

Skolan har ett elevråd med representanter från årskurs 1–6 där frågor diskuteras som rör hela skolan.

Alla klasser har också klassråd där frågor lyfts som är viktiga för klassen och från klassråden skickas också en del frågor vidare till elevrådet.

Skola har också en mycket aktiv och drivande föräldraförening.