• Halmstads webbplatser

Om skolan

Haverdals byskola är en F–5 skola med cirka 160 elever varav ungefär 100 stycken går på skolans fritidshem. Haverdals byskola är certifierad som skola för hållbar utveckling. För skolan handlar det om att ha ett tydligt fokus på den hållbara eleven, det hållbara lärandet och den hållbara miljön.

Efter årskurs 5 flyttas eleverna till Getingeskolan för att gå årskurs 6–9.

Ledord för Haverdals byskola

  • Med lärandet i fokus – vi bygger en skola där människor växer genom lärande, nyfikenhet, kreativitet och samverkan.
  • Vår skola – vi är en skola där människor möts med ömsesidig respekt och omtanke.
  • En skola för alla – vi skapar en atmosfär som ger lust att lära genom aktivitet, gemenskap och ansvar.

Hållbar utveckling

Haverdals byskola är certifierad som skola för hållbar utveckling Länk till annan webbplats. . För skolan handlar det om att ha ett tydligt fokus på den hållbara eleven, det hållbara lärandet och den hållbara miljön.

Hälsofrämjande utveckling

De senaste åren har Haverdals byskola etablerat ett samarbete med Neurocentrum vid Göteborgs universitet och hälsofrämjande skolutveckling. Under 2018 har Haverdals byskola fått projektmedel från Skolverket för att ytterligare fördjupa denna inriktning. Kontakta oss om du har frågor om vårt arbetsområde kring hälsofrämjande arbete.

Fritidshem

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.