Lov och stängnings­dagar

Vissa dagar på året är skolan och fritidshemmet stängt för planering och utbildning för personalen.

Skolans studiedagar

  • 10 januari 2022
  • 16 maj 2022
  • 17 maj 2022

Fritidshemmets planeringsdagar

  • 10 januari 2022
  • 16 maj 2022
  • 10 juni 2022
Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag

Grundskolornas läsårstider och lov

Vårterminen 2022

Terminsstart: måndag 10 januari
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari
Påsklov: måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj
Terminsavslut: torsdag 9 juni

Kommande läsår:

Höstterminen 2022

Dag för övergång från förskola till fritidshem: måndag 1 augusti
Terminsstart: måndag 15 augusti
Höstlov: måndag 31 oktober – fredag 4 november (vecka 44)
Terminsavslut: torsdag 22 december

Vårterminen 2023

Terminsstart: måndag 9 januari
Sportlov: måndag 20 februari – fredag 24 februari (vecka 8)
Påsklov: måndag 3 april – torsdag 6 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 19 maj
Lovdag: måndag 5 juni
Terminsavslut: torsdag 8 juni

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan